www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Buďte vítáni

právě jste navštívili stránky místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. Tento spolek působí na území  59 obcí  a měst ležících severovýchodně od Brna a rozvíjí území metodou Leader.

 
Seminář o rozvoji cestovního ruchu v Moravském krasu

MAS Moravský kras o.s. Vás zve ve dnech 3.- 4. dubna 2014 do Křtin na seminář Pověsti, legendy a historické příběhy v produktech venkovského cestovního ruchu. Součástí semináře bude i blok o pravěké historii Moravského a Slovenského krasu a jejím potenciálu v cestovním ruchu.


Veřejné slyšení žadatelů

MAS Moravský kras o.s. zve žadatele a další zájemce na veřejné slyšení projektů podaných v 10. výzvě které se bude konat dne 18. února 2014 ve 13. hod. v zasedací místnosti MAS. Veřejnému slyšení bude předcházet návštěva míst realizace projektů výběrovou komisí MAS v pátek dne 14. února 2014.

Zasedání výběrové komise

Výběrová komise MAS Moravský kras o.s. bude zasedat a hodnotit 14 projektů podaných v rámci 10. výzvy v rámci realizace Strategického plánu Leader Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras dne 19. února 2014 v 9. hod. v zasedací místnosti MAS.Filmový průvodce po Via Bohemica

Navštivte s námi regionální výrobce a poskytovatele služeb v Moravském krasu a Malodunajsku-Galantsku. V rámci projektu spolupráce Leader Via Bohemica byl dokončen filmový průvodce po místních produktech, výrobcích a službách. V rámci projektu vznikla i nová regionální značka MALODUNAJSKO - GALANTSKO regionálny produkt. Vlastníkem značky je MAS Stará Čierna voda.


Seznam přijatých žádostí v rámci 10. výzvy

V rámci vyhlášené 10. výzvy bylo přijato celkem 14 žádostí o dotaci. Žádosti byly podány ve všech vyhlášených fichích a budou následně procházet administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.Pozvánka na pracovní setkání spolupracujících partnerů projektu Pohádkové království šneka Krasíka

MAS Moravský kras o.s. a OZ KRAS vás zve na pracovní setkání spolupracujících partnerů projektu Pohádkové království šneka Krasíka, které se koná 10. února 2014 ve 13.00 hod v zasedací místnosti MAS Moravský kras o.s.

Nejen výrobky, ale nově také ubytovací a stravovací služby se mohou pochlubit značkou MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

V úterý 21. ledna 2014 byla značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® rozšířena o 11 nových držitelů. Certifikační komise složená z 6 členů posuzovala celkem 14 žádostí o značku, 3 žádosti nicméně nemohla uznat. Neúspěšní žadatelé mohou o značku zažádat znovu po provedení oprav.Prodloužení termínu pro příjem žádostí

MAS Moravský kras o.s. prodlužuje termín pro příjem žádostí o udělení regionální značky pro výrobky, produkty a služby do 20. ledna 2014. Certifikační komise  bude zasedat dne 21. ledna 2014. Nově lze v rámci této výzvy podávat i žádosti o regionální značku na ubytovací a stravovací služby a další produkty cestovního ruchu.


Vyhlášení 10.výzvy v rámci realizace Strategického plánu Leader

MAS Moravský kras o.s. vyhlašuje dne 27.12.2013 10. výzvu k předkládání projektů v rámci realizace Strategického plánu Leader  Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras  pro 20. kolo Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Výzva se vyhlašuje na Fiche 5,6,8 a 9. Příjem projektů bude probíhat ve dnech 23.-24. ledna 2014.

Změna definice příjemce dotace pro 10. výzvu

Konkrétní změna Pravidel se týká Definice příjemce dotace. Nová definice je platná pro všechny žadatele v rámci 20. kola příjmu žádostí (tato definice nahrazuje v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie definici uvedenou ve schválených Fichích pro 20. kolo příjmu žádostí) a zpětně pro všechny žadatele/příjemce dotace, kterých se uvedená změna právní formy týká.


[1]      «      8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18      »      [52]

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
61%


Dvacetjedna.
9%


Padesátdevět.
22%


Stopět.
4%


Stodeset.
4%


Počet hlasujících: 179

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2017 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

21.3.2018

28. Velikonoční jedovnický jarmark, sobota 24. března 2018 od 7.30 do 16.00 hodin v sále KD Jedovnice

24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK