www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Budeme realizovat projekt přeshraniční spolupráce

Očakávanými výstupmi projektu sú 4 spoločné akcie partnerov, t.j. 2 kultúrno-výmenné akcie, 1 školenie a 1 konferencia s ukážkou miestnych produktov, na ktorých sa zúčastní min. 165 účastníkov z plánovaných cieľových skupín. Kultúrno-výmenné akcie budú zamerané najmä na získanie poznatkov s ohľadom histórie, tradície a činnosti vodných mlynov na území SR a veterných mlynov na území ČR. Školenie na tému "Tradičné recepty v súčasnej dobe" bude slúžiť najmä na zachovanie tradícií v oblasti spracovania miestnych produktov obilia. V rámci konferencie budú naplánované najmä spoločné rozvojové možnosti v oblasti podnikania a rozvoja cestovného ruchu s možnosťou využitia tradícií. Ďalšími očakávanými výstupmi je príprava spoločnej analýzy existujúcich kultúrnych zdrojov, t.j. veterné mlyny na území ČR, vodné mlyny na území SR a ďalšie kultúrne zdroje na spracovanie tradičných miestnych výrobkov a podnikateľských, resp. nepodnikateľských subjektov, ktorí sa zaoberajú so spracovaním obilia, napr. tradičné pekárske a cukrárske výrobky. Súčasťou analýzy bude aj príprava fotodokumentácie (napr. vodné a veterné mlyny a cukrárske a pekárske výrobky), ktorá bude priamo použiteľná na prípravu informačných materiálov, t.j. informačné brožúry s názvom "Mlyny a ďalšie kultúrne zdroje našich regiónov" a "Miestne produkty z obilia našich regiónov".
Očakávané výsledky mikroprojektu: Vyhotovená spoločná analýza kultúrnych zdrojov a miestnych produktov spoločne s informačnými brožúrami by mali slúžiť ako marketingový produkt na propagáciu kultúrnych hodnôt, rozvoj podnikania a podporu cestovného ruchu na území partnerov. Do spoločných akcií bude zapojených min.65 subjektov, tj. zástupcovia verejnej a štátnej správy, podnikov a neziskových organizácií a podnikatelia. V rámci školenia bude vyškolených min. 25 spracovateľov obilia, ktorým sa zvýši vzdelanostná a informačná úroveň. Marketingovými aktivitami (informačné brožúry, analýza kultúrnych zdrojov a miestnych produktov, kultúrno-výmenné akcie, školenie a konferencia) budú oslovené najmä miestni obyvatelia (celkom 69 000 ľudí) z regiónov partnerov (územie MR Termál, MR Dudváh a MAS Moravský kras) a turisti z iných regiónov, keďže všetky výstupy a výsledky projektu budú zverejnené aj na webových stránkach partnerov, resp. budú prístupné aj na obecných úradov členov partnerov (celkom 72 obecných úradov).

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
60%


Dvacetjedna.
9%


Padesátdevět.
22%


Stopět.
4%


Stodeset.
5%


Počet hlasujících: 169

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
21.3.2018

28. Velikonoční jedovnický jarmark, sobota 24. března 2018 od 7.30 do 16.00 hodin v sále KD Jedovnice

24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

22.9.2017

Ve dnech 28.10. - 29.10.2017 se bude konat Výlov rybníka Olšovec.

24.8.2017

V sobotu 2.září 2017 se v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku koná soutěž ve vaření kotlíkových gulášů.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK