www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Budeme realizovat projekt přeshraniční spolupráce

Očakávanými výstupmi projektu sú 4 spoločné akcie partnerov, t.j. 2 kultúrno-výmenné akcie, 1 školenie a 1 konferencia s ukážkou miestnych produktov, na ktorých sa zúčastní min. 165 účastníkov z plánovaných cieľových skupín. Kultúrno-výmenné akcie budú zamerané najmä na získanie poznatkov s ohľadom histórie, tradície a činnosti vodných mlynov na území SR a veterných mlynov na území ČR. Školenie na tému "Tradičné recepty v súčasnej dobe" bude slúžiť najmä na zachovanie tradícií v oblasti spracovania miestnych produktov obilia. V rámci konferencie budú naplánované najmä spoločné rozvojové možnosti v oblasti podnikania a rozvoja cestovného ruchu s možnosťou využitia tradícií. Ďalšími očakávanými výstupmi je príprava spoločnej analýzy existujúcich kultúrnych zdrojov, t.j. veterné mlyny na území ČR, vodné mlyny na území SR a ďalšie kultúrne zdroje na spracovanie tradičných miestnych výrobkov a podnikateľských, resp. nepodnikateľských subjektov, ktorí sa zaoberajú so spracovaním obilia, napr. tradičné pekárske a cukrárske výrobky. Súčasťou analýzy bude aj príprava fotodokumentácie (napr. vodné a veterné mlyny a cukrárske a pekárske výrobky), ktorá bude priamo použiteľná na prípravu informačných materiálov, t.j. informačné brožúry s názvom "Mlyny a ďalšie kultúrne zdroje našich regiónov" a "Miestne produkty z obilia našich regiónov".
Očakávané výsledky mikroprojektu: Vyhotovená spoločná analýza kultúrnych zdrojov a miestnych produktov spoločne s informačnými brožúrami by mali slúžiť ako marketingový produkt na propagáciu kultúrnych hodnôt, rozvoj podnikania a podporu cestovného ruchu na území partnerov. Do spoločných akcií bude zapojených min.65 subjektov, tj. zástupcovia verejnej a štátnej správy, podnikov a neziskových organizácií a podnikatelia. V rámci školenia bude vyškolených min. 25 spracovateľov obilia, ktorým sa zvýši vzdelanostná a informačná úroveň. Marketingovými aktivitami (informačné brožúry, analýza kultúrnych zdrojov a miestnych produktov, kultúrno-výmenné akcie, školenie a konferencia) budú oslovené najmä miestni obyvatelia (celkom 69 000 ľudí) z regiónov partnerov (územie MR Termál, MR Dudváh a MAS Moravský kras) a turisti z iných regiónov, keďže všetky výstupy a výsledky projektu budú zverejnené aj na webových stránkach partnerov, resp. budú prístupné aj na obecných úradov členov partnerov (celkom 72 obecných úradov).

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
44%


Pět
34%


Šest
22%


Počet hlasujících: 139

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

19.8.2020

5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK