www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Budeme realizovat projekt přeshraniční spolupráce

Očakávanými výstupmi projektu sú 4 spoločné akcie partnerov, t.j. 2 kultúrno-výmenné akcie, 1 školenie a 1 konferencia s ukážkou miestnych produktov, na ktorých sa zúčastní min. 165 účastníkov z plánovaných cieľových skupín. Kultúrno-výmenné akcie budú zamerané najmä na získanie poznatkov s ohľadom histórie, tradície a činnosti vodných mlynov na území SR a veterných mlynov na území ČR. Školenie na tému "Tradičné recepty v súčasnej dobe" bude slúžiť najmä na zachovanie tradícií v oblasti spracovania miestnych produktov obilia. V rámci konferencie budú naplánované najmä spoločné rozvojové možnosti v oblasti podnikania a rozvoja cestovného ruchu s možnosťou využitia tradícií. Ďalšími očakávanými výstupmi je príprava spoločnej analýzy existujúcich kultúrnych zdrojov, t.j. veterné mlyny na území ČR, vodné mlyny na území SR a ďalšie kultúrne zdroje na spracovanie tradičných miestnych výrobkov a podnikateľských, resp. nepodnikateľských subjektov, ktorí sa zaoberajú so spracovaním obilia, napr. tradičné pekárske a cukrárske výrobky. Súčasťou analýzy bude aj príprava fotodokumentácie (napr. vodné a veterné mlyny a cukrárske a pekárske výrobky), ktorá bude priamo použiteľná na prípravu informačných materiálov, t.j. informačné brožúry s názvom "Mlyny a ďalšie kultúrne zdroje našich regiónov" a "Miestne produkty z obilia našich regiónov".
Očakávané výsledky mikroprojektu: Vyhotovená spoločná analýza kultúrnych zdrojov a miestnych produktov spoločne s informačnými brožúrami by mali slúžiť ako marketingový produkt na propagáciu kultúrnych hodnôt, rozvoj podnikania a podporu cestovného ruchu na území partnerov. Do spoločných akcií bude zapojených min.65 subjektov, tj. zástupcovia verejnej a štátnej správy, podnikov a neziskových organizácií a podnikatelia. V rámci školenia bude vyškolených min. 25 spracovateľov obilia, ktorým sa zvýši vzdelanostná a informačná úroveň. Marketingovými aktivitami (informačné brožúry, analýza kultúrnych zdrojov a miestnych produktov, kultúrno-výmenné akcie, školenie a konferencia) budú oslovené najmä miestni obyvatelia (celkom 69 000 ľudí) z regiónov partnerov (územie MR Termál, MR Dudváh a MAS Moravský kras) a turisti z iných regiónov, keďže všetky výstupy a výsledky projektu budú zverejnené aj na webových stránkach partnerov, resp. budú prístupné aj na obecných úradov členov partnerov (celkom 72 obecných úradov).

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 825

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK