www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Budeme realizovat projekt přeshraniční spolupráce

Očakávanými výstupmi projektu sú 4 spoločné akcie partnerov, t.j. 2 kultúrno-výmenné akcie, 1 školenie a 1 konferencia s ukážkou miestnych produktov, na ktorých sa zúčastní min. 165 účastníkov z plánovaných cieľových skupín. Kultúrno-výmenné akcie budú zamerané najmä na získanie poznatkov s ohľadom histórie, tradície a činnosti vodných mlynov na území SR a veterných mlynov na území ČR. Školenie na tému "Tradičné recepty v súčasnej dobe" bude slúžiť najmä na zachovanie tradícií v oblasti spracovania miestnych produktov obilia. V rámci konferencie budú naplánované najmä spoločné rozvojové možnosti v oblasti podnikania a rozvoja cestovného ruchu s možnosťou využitia tradícií. Ďalšími očakávanými výstupmi je príprava spoločnej analýzy existujúcich kultúrnych zdrojov, t.j. veterné mlyny na území ČR, vodné mlyny na území SR a ďalšie kultúrne zdroje na spracovanie tradičných miestnych výrobkov a podnikateľských, resp. nepodnikateľských subjektov, ktorí sa zaoberajú so spracovaním obilia, napr. tradičné pekárske a cukrárske výrobky. Súčasťou analýzy bude aj príprava fotodokumentácie (napr. vodné a veterné mlyny a cukrárske a pekárske výrobky), ktorá bude priamo použiteľná na prípravu informačných materiálov, t.j. informačné brožúry s názvom "Mlyny a ďalšie kultúrne zdroje našich regiónov" a "Miestne produkty z obilia našich regiónov".
Očakávané výsledky mikroprojektu: Vyhotovená spoločná analýza kultúrnych zdrojov a miestnych produktov spoločne s informačnými brožúrami by mali slúžiť ako marketingový produkt na propagáciu kultúrnych hodnôt, rozvoj podnikania a podporu cestovného ruchu na území partnerov. Do spoločných akcií bude zapojených min.65 subjektov, tj. zástupcovia verejnej a štátnej správy, podnikov a neziskových organizácií a podnikatelia. V rámci školenia bude vyškolených min. 25 spracovateľov obilia, ktorým sa zvýši vzdelanostná a informačná úroveň. Marketingovými aktivitami (informačné brožúry, analýza kultúrnych zdrojov a miestnych produktov, kultúrno-výmenné akcie, školenie a konferencia) budú oslovené najmä miestni obyvatelia (celkom 69 000 ľudí) z regiónov partnerov (územie MR Termál, MR Dudváh a MAS Moravský kras) a turisti z iných regiónov, keďže všetky výstupy a výsledky projektu budú zverejnené aj na webových stránkach partnerov, resp. budú prístupné aj na obecných úradov členov partnerov (celkom 72 obecných úradov).

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
57%


Dvacetjedna.
9%


Padesátdevět.
24%


Stopět.
5%


Stodeset.
5%


Počet hlasujících: 214

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

23.8.2018

v sobotu 1. 9. 2018 v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku se koná 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.

11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2018 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK