www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

CLLD 2021-2027

MAS Moravský kras z.s. realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravský kras z.s. na období 2021 - 2027.

Strategie  je nástinem cesty, kterou dojde k naplnění vize. Strategické cíle jsou pak formulovány jako konkretizovaný, faktický a srozumitelný popis žádoucího stavu, jehož prostřednictvím bude vize naplněna v rámci 7 prioritních oblastí. Návrh vize, strategie a strategických cílů pracuje s úplným spektrem rozvojových témat, a je šířeji zaměřen, než pouze na témata, která lze řešit s finanční podporou z CLLD.

Strategie se opírá o 2 pilíře:
I. Lidský kapitál provázaný s nezbytnou sociální soudržností a posílením konkurenceschopnosti regionu jako složky sociálně-ekonomického rozvoje MASMK (Konkurenceschopnost, Vzdělávání, Soudržnost, Spolupráce).
II. Prostředí zahrnující infrastrukturu, vybavenost regionu, přírodní a kulturní dědictví a životní prostředí jako nezbytné předpoklady pro sociálně-ekonomický rozvoj MASMK (Prostředí, Dědictví, Mobilita).

Strategické cíle:

Strategický cíl 1: Zvýšit kvalitu životního prostředí, snížit environmentální zátěž a eliminovat environmentální rizika

Strategický cíl 2: Zlepšit stav a využití přírodního a kulturního dědictví

Strategický cíl 3: Zvýšit mobilitu obyvatel, podniků a dalších subjektů a zvýšit plynulost a bezpečnost v dopravě

Strategický cíl 4: Podpořit dostupnost a kvalitu infrastruktury a služeb pro rozvoj konkurenceschopných odvětví

Strategický cíl 5: Zvýšit vybavenost, kvalitu a relevanci systému přípravy lidských zdrojů

Strategický cíl 6: Posílit sociální soudržnost území a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb, které budou odpovídat potřebám obyvatel

Strategický cíl 7: Zlepšit úroveň regionální a meziregionální spolupráce ve všech sektorech a posílit konkurenceschopnost a sociální kapitál

V rámci reaizace SCLLD budou podporovány projekty žadatelů v rámci PR IROP, PR OP TAK, PR OP ZAM+  a PR Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–⁠2027.
Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 825

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK