www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Ředitel MAS

Funkci ředitele kanceláře a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD vykonává Ing. Jozef Jančo (nar. 1965), absolvent Slovenské zemědělské univerzity v Nitře. 

Práce a jeho zapojení v projektech:
 • Projekt ÚVR ČSOP: „Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR“(2006-2008)
 • Projekt EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství České republiky (od roku 2006): "Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina" (OP RLZ). V rámci projektu realizace školení šetrné hospodaření a vztah ke krajině (Natura 2000, CHKO, NP, zranitelné oblasti apod) (2005-2007)
 • Regionální enviromentální centrum (REC) - grantové schéma Danube Regional Project (UNDP/GEF): "Moravský kras - modelová lokalita ochrany povrchových a podzemních vod v povodí Dunaje" (2006)
 • Nadace Veronica (2005): projekt "Pastva ovcí v Moravském krasu".
 • Nadace Veronica (od roku 2006):  "Školka starých odrůd ovocných stromů a ohrožených dřevin Moravského krasu".
 • Ministerstvo pro místní rozvoj - Program obnovy venkova (od roku 2006): projekt "Implementace Místní agendy 21 v Moravském krasu" (pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras)
 • Tvorba agro - enviromentálních opatření v rámci programu SAPARD, HRDP (do roku 2006) a dále i Programu rozvoje venkova 2007-2013
 • Projekt "Zavedení značení místních produktů v Moravském krasu a okolí" (2007), podpořen v grantovém řízení MŽP
 • Práce na rozvojové strategii MAS Moravský kras o.s. (2006,2007,2008,2009) "Otevíráme Moravský kras"
 • Ve spolupráci se SMARV o.p.s. příprava SPL Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras podpořeného v rámci opatření IV.1.1. Programu rozvoje venkova 2007-2013
 • Zpracování záměru MAS Moravský kras o.s. pro program LEADER ČR 2007 (2007) "Posílení místního ekonomického potenciálu a zhodnocení místní produkce" (záměr byl vyhodnocen jako 7. nejúspěšnější z 58 předložených a byl podpořen částkou 2,5 mil. Kč)
 • Projekt  "INTENSE" (2007) From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European Countries (mezinárodní projekt 15 zemí střední a východní Evropy koordinovaný Baltic Environmental Forum – Latvia, MAS Moravský kras o.s. je partnerem za komunální sféru z ČR) (2008- 2010)
 • Ve spolupráci se SMARV o.p.s. příprava 3 projektů spolupráce Leader Moravská brána do Evropy: Nové venkovské muzea a expozice, Mapování technicko-historických památek na venkově, Zázemí pro činnost MAS a spolků na venkově. Všechny byly podpořeny v rámci opatření IV.2.1. Programu rozvoje venkova 2007-2013
 • Člen výboru Národní sítě místních akčních skupin ČR (od r. 2009)
 • Předseda Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje (r. 2009-2014)

Informace o dalších úspěšných projektech manažera naleznete zde.

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
37%


59
33%


103
30%


Počet hlasujících: 837

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK