www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Ředitel MAS

Funkci ředitele kanceláře a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD vykonává Ing. Jozef Jančo (nar. 1965), absolvent Slovenské zemědělské univerzity v Nitře. 

Práce a jeho zapojení v projektech:
 • Projekt ÚVR ČSOP: „Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR“(2006-2008)
 • Projekt EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství České republiky (od roku 2006): "Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina" (OP RLZ). V rámci projektu realizace školení šetrné hospodaření a vztah ke krajině (Natura 2000, CHKO, NP, zranitelné oblasti apod) (2005-2007)
 • Regionální enviromentální centrum (REC) - grantové schéma Danube Regional Project (UNDP/GEF): "Moravský kras - modelová lokalita ochrany povrchových a podzemních vod v povodí Dunaje" (2006)
 • Nadace Veronica (2005): projekt "Pastva ovcí v Moravském krasu".
 • Nadace Veronica (od roku 2006):  "Školka starých odrůd ovocných stromů a ohrožených dřevin Moravského krasu".
 • Ministerstvo pro místní rozvoj - Program obnovy venkova (od roku 2006): projekt "Implementace Místní agendy 21 v Moravském krasu" (pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras)
 • Tvorba agro - enviromentálních opatření v rámci programu SAPARD, HRDP (do roku 2006) a dále i Programu rozvoje venkova 2007-2013
 • Projekt "Zavedení značení místních produktů v Moravském krasu a okolí" (2007), podpořen v grantovém řízení MŽP
 • Práce na rozvojové strategii MAS Moravský kras o.s. (2006,2007,2008,2009) "Otevíráme Moravský kras"
 • Ve spolupráci se SMARV o.p.s. příprava SPL Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras podpořeného v rámci opatření IV.1.1. Programu rozvoje venkova 2007-2013
 • Zpracování záměru MAS Moravský kras o.s. pro program LEADER ČR 2007 (2007) "Posílení místního ekonomického potenciálu a zhodnocení místní produkce" (záměr byl vyhodnocen jako 7. nejúspěšnější z 58 předložených a byl podpořen částkou 2,5 mil. Kč)
 • Projekt  "INTENSE" (2007) From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European Countries (mezinárodní projekt 15 zemí střední a východní Evropy koordinovaný Baltic Environmental Forum – Latvia, MAS Moravský kras o.s. je partnerem za komunální sféru z ČR) (2008- 2010)
 • Ve spolupráci se SMARV o.p.s. příprava 3 projektů spolupráce Leader Moravská brána do Evropy: Nové venkovské muzea a expozice, Mapování technicko-historických památek na venkově, Zázemí pro činnost MAS a spolků na venkově. Všechny byly podpořeny v rámci opatření IV.2.1. Programu rozvoje venkova 2007-2013
 • Člen výboru Národní sítě místních akčních skupin ČR (od r. 2009)
 • Předseda Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje (r. 2009-2014)

Informace o dalších úspěšných projektech manažera naleznete zde.

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
31%


Dvacetjedna.
10%


Padesátdevět.
34%


Stopět.
15%


Stodeset.
10%


Počet hlasujících: 41

Gastronomie krasu

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Kalendář akcí

ENERGYREGION
Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook


 

Místní akční skupina MAS Moravský kras z. s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Verze s větším písmem pro slabozraké
24.8.2017

V sobotu 2.září 2017 se v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku koná soutěž ve vaření kotlíkových gulášů.

2.8.2017

Obec Ochoz u Brna zve ve dnech 29. - 30. září 2017 na Dny Ochoze u Brna.

13.7.2017

Muzeum Blanenska zve ve dnech 17. 7. - 21. 7. 2017 na Zážitkový příměstský program pro děti s tematikou historických objevů jeskyní Moravského krasu a archeologie.

15.5.2017

Obec Senetářov a Spolek Muzeum Senetářov pořádají v zahradě za muzeem Senetářovské gulášové slavnosti. Akce se uskuteční v sobotu 20. května 2017 od 13 hodiny.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK