www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Členové spolku

 
  MAS Moravský kras z.s. má v souladu se stanovami spolku a v návaznosti na strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) definovány následující zájmové skupiny:
  • Veřejná správa
  • Vzdělávání
  • Církve a náboženské společnosti
  • Zemědělci a potravináři
  • Nezemědělští podnikatelé
  • Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
  • Fyzické osoby nepodnikající
  • Spolky
Zájmové skupiny vymezil Programový výbor spolku na své schůzi dne 24.11.2014.
Jednotliví členové spolku formou doplňku k přihlášce za člena určili svoji příslušnost následovně:

  Člen Při výkonu funkce zastupuje Obec, ve které má člen trvalý pobyt, sídlo, provozovnu, nebo ve které působí Příslušnost k zájmové skupině
1. AGRIS Jedovnice s.r.o., Legionářská 527, 679 06 Jedovnice Ing. František Julínek Jedovnice Zemědělci a potravináři
2. AGRO Rozstání, družstvo, Rozstání 200, 798 62 Josef Jančík Rozstání Zemědělci a potravináři
3. Barvínek, z.s., Podomí 155, 683 04, Drnovice RNDr. Dáša Zouharová Podomí Spolky
4. Bobek Jakub, Studnice 124, 683 08 Jakub Bobek Studnice Zemědělci a potravináři
5. Crhák Jaroslav, Náměstí U Václava 48, Bořitov 679 21 Jaroslav Crhák Bořitov Zemědělci a potravináři
6. Časnýř, Kanice 76, 664 01 Ing. Vladimír Kalivoda Kanice Veřejná správa
7. Divadelní spolek VLASTIMIL, Záměstí 18, Jedovnice Leoš Blažek Jedovnice Spolky
8. Ekologické volnočasové centrum Švýcárna, o.p.s., Josefovská 459, Adamov, 679 04 Ing. Robert Kubáň Adamov Vzdělávání
9. Fajstlová Jana Otinoves 27, 798 61 Jan Fajstlová Otinoves Zemědělci a potravináři
10. FPO s.r.o., Smetanova 299/4, 678 01 Blansko Ing. Ivo Dobiášek Blansko Nezemědělští podnikatelé
11. Hotel Černá Hora, a.s., 3/5 Černá Hora, 679 21 Aleš Hauzar Černá Hora Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
12. Hraběnka, spol. s r.o., Petrovice 20, Blansko 679 02 Bc. Hana Králíková Petrovice Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
13. Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s., Ochoz u Brna 235, 664 02 Tomáš Kozel Ochoz u Brna Vzdělávání
14. Kárná Ida, Jezerská 523, Pozořice Ida Kárná Bílovice nad Svitavou Fyzické osoby nepodnikající
15. KOJÁL Krásensko, družstvo, Krásensko 57, 683 04 Ing. Ladislav Ševčík Krásensko Zemědělci a potravináři
16. Koplová Daniela, Mgr, Lažánky 204, Blansko 678 01 Daniela Koplová Lažánky Nezemědělští podnikatelé
17. Křtinské spolky, z.s., Křtiny 65, 679 05 Ing. Petr Jelínek, Ph.D. Křtiny Spolky
18. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Lipová 233/20,602 00 Brno Mgr. Zdeňka Jičínská Krásensko Vzdělávání
19. Maják- středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace, Brněnská 7, Vyškov, 682 01 Petra Pernicová Ruprechtov Vzdělávání
20. Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Jana Šenková Křtiny Vzdělávání
21. Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko 678 24 Mgr. Ivo Polák Blansko Veřejná správa
22. Mikroregion Protivanovsko, Protivanov 32, 798 48 Marian Fiedler Protivanov Veřejná správa
23. Mlékárna Otinoves, s.r.o., Otinoves 201, 798 61 Ing. Josef Julínek Otinoves Zemědělci a potravináři
24. Spolek Muzeum Senetářov, Senetářov 30, 679 06 Jedovnice Antonín Zouhar Senetářov Spolky
25. Nadace Astma 2000 - Sanatorium pro astmatické děti, Ostrov u Macochy 389, 679 14 Zdeňka Svobodová Ostrov u Machochy Vzdělávání
26. VESELICKÁ KAPLIČKA z.s.,Veselice 78, 679 13 Miloslav Novotný Veselice Spolky
27. Obec Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou Miroslav Boháček Bílovice nad Svitavou Veřejná správa
28. Obec Lubě, Lubě 15, 679 21 Mgr. Jana Formánková Lubě Veřejná správa
29. Obec Ráječko, nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko Vít Rajtšlégr Ráječko Veřejná správa
30. Diecézníc charita Brno, Oblastní charita Blansko, Komenského 19, 679 01 Blansko Ing. Pavel Kolmačka Blansko Spolky
31. OLŠOVEC s.r.o., Havlíčkovo náměstí 71, Jedovnice 679 06 Ing. Jaroslav Šíbl Jedovnice Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
32. Pařil Antonín, Otinoves 238, Otinoves 798 61 Antonín Pařil Otinoves Zemědělci a potravináři
33. Penzion Kopeček s.r.o., Blanenská 82, Rájec-Jestřebí 679 02 Emil Frantel Rájec-Jestřebí Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
34. Pštrosí farma s.r.o., Jarní 396, Doubravice nad Svitavou Marek Kubíček Doubravice nad Svitavou Zemědělci a potravináři
35. Rozšťánc,i z.s. , Rozstání 77, 798 62 Mgr. Olga Hudcová Rozstání Spolky
36. Římskokatolická farnost Krásensko, Krásensko 72, 683 04 Mgr. Jan Plodr Krásensko Církve a náboženské společnosti
37. Římskokatolická farnost Lipovec, Lipovec 61, 679 15 Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa Lipovec Církve a náboženské společnosti
38. Římskokatolická farnost Protivanov, Náměstí 30 Protivanov 798 48 Mgr. Zdeněk Fučík Protivanov Církve a náboženské společnosti
39. Římskokatolická farnost Studnice u Vyškova, Studnice 2, 683 08 Mgr. Jiří Štreit Studnice Církve a náboženské společnosti
40. Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska, Vysočany 74, 679 13 Mgr. Bořivoj Sekanina Vysočany Církve a náboženské společnosti
41. Salm a.s., Lesnická 215, 679 02, Rájec-Jestřebí Ing. Josef Svěrák Rájec-Jestřebí Nezemědělští podnikatelé
42. Sedlák Jan, MVDr., Šošůvka 45, 679 13 MVDr. Jan Sedlák Šošůvka Zemědělci a potravináři
43. Sedlák Jaromír, Ing, Vilémovice 129, 679 06 Jaromír Sedlák Vilémovice Fyzické osoby nepodnikající
44. Sedláková Eva, Šošůvka 45, 679 13 Eva Sedláková Šošůvka Zemědělci a potravináři
45. Sedláková Jana, Mgr, Vilémovice 129, 679 06 Mgr. Jana Sedláková Vilémovice Fyzické osoby nepodnikající
46. SENTUS, s.r.o., Senetářov 156, 679 06 Alois Zouhar Senetářov Zemědělci a potravináři
47. Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice František Novotný Jedovnice Veřejná správa
48. Sportovní klub BAHNA Spešov, zapsaný spolek, Spešov 87, 679 02 Spešov Mgr. Ivana Holomková Spešov Spolky
49. Svazek obcí "Drahanská vrchovina", Luleč 33, 683 03 Ing. Adam Majchrák Luleč Veřejná správa
50. Šemík - Sdružení při Dětské jezdecké škole, Tyršovo návrší 119, 664 01 Řícmanice Ing. Lenka Lišková Řicmanice Spolky
51. Šiler Robert, Račice 79, 683 05 Račice-Pístovice Robert Šiler Račice-Pístovice Zemědělci a potravináři
52. Šilerová Hana, Račice 79, 683 05 Račice-Pístovice Hana Šilerová Račice-Pístovice Zemědělci a potravináři
53. Škvařil Jan, Ing, Lipovec 2, 679 15 Jan Škvařil Lipovec Zemědělci a potravináři
54. Toufar Lubomír, Ing, Kamnářská 4, Blansko 678 01 Lubomír Toufar Blansko Fyzické osoby nepodnikající
55. Unčovská Iva, Chrudichromy 71, 680 01 Iva Unčovská Chrudichromy Nezemědělští podnikatelé
56. Voráč František, Sadová 1023/21, Blansko František Voráč Jedovnice Nezemědělští podnikatelé
57. WORKSTEEL s.r.o., Senetářov 185, 678 01 Ing. Jiří Šebela Senetářov Nezemědělští podnikatelé
58. Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, Ostrov u Macochy 363, 679 14 Mgr. Karel Hasoň, PhD. Ostrov u Machochy Vzdělávání
59. Základní škola Sloup v Moravském krasu, Sloup 200, 679 13 Mgr. Pavel Dočekal Sloup Vzdělávání
60. ZEMSPOL a.s. Sloup, Sloup 221, 679 13 Ing. Josef Stloukal Sloup Zemědělci a potravináři
61. ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, 679 21 Bořitov Ing. Hana Šejnohová Bořitov Zemědělci a potravináři
62. ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, Rájec-Jestřebí, 679 02 Ing. Karel Provazník, Ph.D. Rájec-Jestřebí Zemědělci a potravináři
63. ZO ČSOP Ponikva, Sloup 221, 679 13 Ing. Petr Revenda Sloup Spolky
64. Zouhar Antonín, Ing., Lipovec 65, 679 15 Lipovec Ing. Antonín Zouhar Lipovec Zemědělci a potravináři

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
42%


Pět
36%


Šest
22%


Počet hlasujících: 109

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

19.8.2020

5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK