www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Členové spolku

 
  MAS Moravský kras z.s. má v souladu se stanovami spolku a v návaznosti na strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) definovány následující zájmové skupiny:
  • Veřejná správa
  • Vzdělávání
  • Církve a náboženské společnosti
  • Zemědělci a potravináři
  • Nezemědělští podnikatelé
  • Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
  • Fyzické osoby nepodnikající
  • Spolky
Zájmové skupiny vymezil Programový výbor spolku na své schůzi dne 24.11.2014.
Jednotliví členové spolku formou doplňku k přihlášce za člena určili svoji příslušnost následovně:

Č.

Subjekt
Zastupující osoba Obec, ve které má člen trvalý pobyt, sídlo, provozovnu, nebo ve které působí Příslušnost
k zájmové skupině
1. Mlékárna Otinoves, s.r.o., Otinoves 201, 798 61 Ing. Josef Julínek Otinoves Zemědělci a potravináři
2. ZEMSPOL a.s. Sloup, Sloup 221, 679 13 Ing. Stanislav Vymazal Sloup Zemědělci a potravináři
3. Šemík - Sdružení při Dětské jezdecké škole, Tyršovo návrší 119, 664 01 Řícmanice Ing. Lenka Lišková Řícmanice Spolky
4. AGRIS Jedovnice s.r.o., Legionářská 527, 679 06 Jedovnice  Ing. František Julínek Jedovnice
Zemědělci a potravináři
5. Salm a.s., Lesnická 215, 679 02 Rájec-Jestřebí Ing. Josef Svěrák Rájec-Jestřebí Nezemědělští podnikatelé
6. Eva Sedláková, Šošůvka 45, 679 13   Šošůvka Zemědělci a potravináři
7. Mgr. Jana Sedláková, Vilémovice 129, 679 06   Vilémovice Fyzické osoby nepodnikající
8. "Muzeum Senetářov", Senetářov 30, 679 06 Jedovnice Antonín Zouhar Senetářov Spolky
9.  Občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA,Veselice 78, 679 13 Miloslav Novotný Vavřinec  Spolky
10. Barvínek, občanské sdružení, Podomí 155, 683 04, Drnovice RNDr. Dáša Zouharová Podomí  Spolky
11. Římskokatolická farnost Krásensko, Krásensko 72, 683 04 Mgr. Jan Plodr Krásensko Církve a náboženské společnosti
12. Josef Beneš, Holštejn 1, 679 13   Holštejn Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
13. Ing. Jan Škvařil, Lipovec 2, 679 15   Lipovec Zemědělci a potravináři
14. ZO ČSOP Ponikva, Sloup 221, 679 13 Mgr. Marta Antonínová Sloup Spolky
15. Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska, Vysočany 74, 679 13 Mgr. Bořivoj Sekanina Vysočany Církve a náboženské společnosti
16. Nadace Astma 2000 - Sanatorium pro astmatické děti, Ostrov u Macochy 389, 679 14 MUDr. Pavel Slavík Ostrov u Macochy  Vzdělávání
17. Iva Unčovská, Chrudichromy 71,  680 01 Iva Unčovská Sloup Nezemědělští podnikatelé
18. Divadelní soubor VLASTIMIL, Záměstí 18, Jedovnice Leoš Blažek Jedovnice Spolky
19. František Voráč, Sadová 1023/21, Blansko František Voráč Blansko Nezemědělští podnikatelé
20. FPO s.r.o., Smetanova 299/4, 678 01 Blansko Ing. Ivo Dobiášek Blansko  
Nezemědělští podnikatelé
21. KOJÁL Krásensko, družstvo, Krásensko 57, 683 04 Ing. Ladislav Ševčík Krásensko Zemědělci a potravináři
22. Pštrosí farma s.r.o., Jarní 396, Doubravice nad Svitavou Marek Kubíček Rájec-Jestřebí Zemědělci a potravináři
23. Sportovní klub BAHNA Spešov, Spešov 87, 679 02 Spešov Mgr. Ivana Holomková Spešov Spolky
24. Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice Ing. Alois Kunc Jedovnice Veřejná správa
25. Mikroregion Protivanovsko, Protivanov 32, 798 48 Bc.Ing. Bronislava Krénarová Protivanov Veřejná správa
26. Svazek obcí "Drahanská vrchovina", Luleč 33, 683 03 Mgr. Petr Halas Luleč  Veřejná správa
27. Časnýř, Kanice 76, 664 01 Mgr. Ida Kárná Kanice Veřejná správa
28. Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Jana Šenková Křtiny Vzdělávání
29. Černohorsko, Nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora Ing. Ondřej Měšťan Černá Hora Veřejná správa
30. Základní škola Sloup v Moravském krasu, Sloup 200, 679 13 Mgr. Pavel Dočekal Sloup Vzdělávání
31. Obec Lubě Mgr. Jana Formánková Lubě Veřejná správa
32. Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko 678 24 Mgr. Ivo Polák Blansko Veřejná správa
33. Obec Ráječko, nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko Vít Rajtšlégr Ráječko  Veřejná správa
34. Rozšťánci o.s. , Rozstání 77, 798 62 Mgr. Olga Hudcová Rozstání Spolky
35. AGRO Rozstání, družstvo, Rozstání 200, 798 62 Josef Jančík Rozstání Zemědělci a potravináři
36. Římskokatolická farnost Protivanov, Náměstí 30 Protivanov 798 48 Mgr. Zdeněk Fučík Protivanov Církve a náboženské společnosti
37. ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, 679 21 Bořitov Ing. Ludmila Slavíčková Bořitov Zemědělci a potravináři
 38.  Ing. Lubomír Toufar, Kamnářská 4, Blansko 678 01   Blansko Fyzické osoby nepodnikající
 39.  Antonín Pařil, Otinoves 238, Otinoves 798 61   Otinoves Zemědělci a potravináři
40.  Hotel Černá Hora, a.s., 3/5 Černá Hora 679 21  Aleš Hauzar Černá Hora Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
 41.  Hraběnka, spol. s r.o., Petrovice 20, Blansko 679 02  Bc. Hana Králíková Petrovice Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
 42.  Penzion Kopeček s.r.o., Blanenská 82, Rájec-Jestřebí 679 02  Emil Frantel Rájec-Jestřebí Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
 43. Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna 235, 664 02 Mgr. et Mgr.  Michal Medek Ochoz u Brna Vzdělávání
 44.  Ing. Jaromír Sedlák, Vilémovice 129, 679 06   Vilémovice Nezemědělští podnikatelé
 45.  Křtinské spolky, o.s., Křtiny 65, 679 05 Ing. Petr Jelínek, Ph.D. Křtiny Spolky
46.  Ekologické volnočasové centrum Švýcárna, o.p.s., Josefovská 459, Adamov, 679 04 Ing. Robert Kubáň Adamov Vzdělávání
47. Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, Bílovice nad Svitavou, 664 01  Miroslav Boháček Bílovice nad Svitavou Veřejná správa
 48. ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, Rájec-Jestřebí, 679 02 Ing. Karel Provazník, Ph.D. Rájec-Jestřebí Zemědělci a potravináři
 49. SENTUS, s.r.o., Senetářov 156, 679 06  Alois Zouhar Senetářov Zemědělci a potravináři
 50. Římskokatolická farnost Studnice u Vyškova, Studnice 2, 683 08 Mgr. Jiří Štreit Studnice Církve a náboženské společnosti
 51.  Jana Fajstlová, Otinoves 27, 798 61   Otinoves Zemědělci a potravináři
 52.  Mgr. Daniela Koplová, Lažánky 204, Blansko, 678 01   Blansko Nezemědělští podnikatelé
 53.  WORKSTEEL s.r.o., Senetářov 185, 678 01 Ing.Jiří Šebela Senetářov Nezemědělští podnikatelé
 54.  OLŠOVEC s.r.o., Havlíčkovo náměstí 71, Jedovnice 679 06 Ing.Jaroslav Šíbl Jedovnice Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu
55. MVDr. Jan Sedlák, Šošůvka 45, 679 13   Šošůvka Zemědělci a potravináři
56. Římskokatolická farnost Lipovec, Lipovec 61, 679 15 Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa Lipovec Církve a náboženské společnosti
57. Maják- středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace, Brněnská 7, Vyškov, 682 01 Petra Daňková Ruprechtov Vzdělávání
58. Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, Ostrov u Macochy 363, 679 14 Mgr. Karel Hasoň, PhD. Ostrov u Macochy Vzdělávání
59.  Jaroslav Crhák   Bořitov Zemědělci a potravináři
60. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání  Mgr. Zdeňka Jičínská Krásensko Vzdělávání
61. Bobek Jakub, Studnice 124, 683 08 Jakub Bobek Studnice Zemědělci a potravináři
62. Oblastní charita Blansko, Komenského 19, 679 01 Blansko Ing. Pavel Kolmačka Blansko  
63. Šiler Robert, Račice 79,
683 05 Račice-Pístovice
Robert Šiler Račice-Pístovice Zemědělci a potravináři
64. Šilerová Hana, Račice 79,
683 05 Račice-Pístovice
 
Hana Šilerová Račice-Pístovice Zemědělci a potravinářiKolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
38%


Dvacetjedna.
11%


Padesátdevět.
35%


Stopět.
10%


Stodeset.
6%


Počet hlasujících: 63

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

22.9.2017

Ve dnech 28.10. - 29.10.2017 se bude konat Výlov rybníka Olšovec.

24.8.2017

V sobotu 2.září 2017 se v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku koná soutěž ve vaření kotlíkových gulášů.

2.8.2017

Obec Ochoz u Brna zve ve dnech 29. - 30. září 2017 na Dny Ochoze u Brna.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK