www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele

Oblasti odbornosti externích hodnotitelů/expertů jsou následující:
  • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování, podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
  • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Náplní činnosti externího hodnotitele bude zpracování podpůrného hodnocení dle kritérií pro věcné hodnocení dané výzvy MAS, které bude pomůckou pro rozhodování výběrové komise MAS. Externí hodnotitel musí disponovat odborností minimálně v jedné oblasti; odborností se rozumí vzdělání a praxe v dané oblasti. MAS nestanovuje přesnější vymezení, výběr odborníka je v kompetenci dané MAS. Odborníci, kteří zpracovávají podpůrná hodnocení, nesmí mít ve věci hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení zpracovat nestranně a transparentně.

Podmínky podání přihlášky:

Kontaktní osoba: Ing. Jozef Jančo
Podání přihlášky je možné písemně nebo e-mailem nejpozději do  30. 11. 2016 na adresu MAS nebo na e-mail: masmk@seznam.cz.

V přihlášce popište nebo přiložte:
  • Profesni životopis
  • Oblast odbornosti
  • Dokumenty dokládající odbornost
  • Zkušenosti z hodnocením projektů Operačního programu Zaměstnanost

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
55%


Dvacetjedna.
11%


Padesátdevět.
25%


Stopět.
5%


Stodeset.
4%


Počet hlasujících: 142

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
21.3.2018

28. Velikonoční jedovnický jarmark, sobota 24. března 2018 od 7.30 do 16.00 hodin v sále KD Jedovnice

24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

22.9.2017

Ve dnech 28.10. - 29.10.2017 se bude konat Výlov rybníka Olšovec.

24.8.2017

V sobotu 2.září 2017 se v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku koná soutěž ve vaření kotlíkových gulášů.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK