www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele

Oblasti odbornosti externích hodnotitelů/expertů jsou následující:
  • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování, podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
  • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Náplní činnosti externího hodnotitele bude zpracování podpůrného hodnocení dle kritérií pro věcné hodnocení dané výzvy MAS, které bude pomůckou pro rozhodování výběrové komise MAS. Externí hodnotitel musí disponovat odborností minimálně v jedné oblasti; odborností se rozumí vzdělání a praxe v dané oblasti. MAS nestanovuje přesnější vymezení, výběr odborníka je v kompetenci dané MAS. Odborníci, kteří zpracovávají podpůrná hodnocení, nesmí mít ve věci hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení zpracovat nestranně a transparentně.

Podmínky podání přihlášky:

Kontaktní osoba: Ing. Jozef Jančo
Podání přihlášky je možné písemně nebo e-mailem nejpozději do  30. 11. 2016 na adresu MAS nebo na e-mail: masmk@seznam.cz.

V přihlášce popište nebo přiložte:
  • Profesni životopis
  • Oblast odbornosti
  • Dokumenty dokládající odbornost
  • Zkušenosti z hodnocením projektů Operačního programu Zaměstnanost

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
57%


Dvacetjedna.
9%


Padesátdevět.
24%


Stopět.
5%


Stodeset.
5%


Počet hlasujících: 214

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

23.8.2018

v sobotu 1. 9. 2018 v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku se koná 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.

11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2018 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK