www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Buďte vítáni

právě jste navštívili stránky místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. Tento spolek působí na území  59 obcí  a měst ležících severovýchodně od Brna a rozvíjí území metodou Leader.
 
5. výzva PR IROP bude vyhlášena 30. 4. 2018


MAS Moravský kras z.s., jako nositel SCLLD Moravský kras jinak, dne 30. 4. 2018 vyhlašuje 5. výzvu „Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb“ k předkládání žádostí o dotaci v rámci PR IROP. Na výzvu je alokováno 12 mil. Kč. Žádosti je možné předkládat do 3. 7. 2018
.


Seznam projektů přijatých ve výzvách č. 346 a 347 PR OP Zaměstnanost

Ve výzvách PR OP Zaměstnanost SCLLD Moravský kras jinak č. 346 a 347, bylo přijato celkem 5 projektů. Projekty následně projdou kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a věcným hodnocením. Žadatelé budou o výsledcích jednotlivých hodnocení informování prostřednictvím systému MS 2014 + a prostřednictvím našich webových stránek.


Přijaté projekty ve 2. výzvě PR PRV SCLLD Moravský kras jinak

Ve 2. výzvě PR PRV SCLLD Moravský kras jinak, která měla uzávěrku dne 27.3.2018, bylo přijato celkem 41 projektů. Projekty následně projdou kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a věcným hodnocením.


Přijaté projekty v 4. výzvě MAS Moravský kras PR IROP

V 4. výzvě MAS Moravský kras z.s. v rámci Programového rámce IROP SCLLD Moravský kras jinak, která měla uzávěrku dne 2. 3. 2018 byl přijat jeden projekt na výstavbu parkoviště. Projekt projde administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a následně hodnocením. O jednotlivých krocích bude žadatel informován prostřednictvím systému MS 2014+.


Soutěž o návrh na vytvoření loga Turistické destinace Moravský kras a okolí

MAS Moravský kras, z.s. vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření loga a jednotného vizuálního stylu Turistické destinace Moravský kras a okolí. Soutěž o návrh je vyhlášena jako jednokolová a je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Uzávěrka soutěže je 11. května 2018 ve 14 hodin.Seminář pro příjemce k výzvě č.346 a 347 v rámci realizace PR OPZ


MAS Moravský kras z.s. pořádá seminář pro příjemce k výzvě č.346 a 347 v rámci realizace PR OP Zaměstanost SCLLD Moravský kras jinak. Seminář se bude konat 19. března 2018 ve 13 hodin, v zasedací místnosti MAS Moravský kras z.s. ve Sloupě.


Výzvy v rámci PR OP Zaměstnanost SCLLD Moravský kras jinak

MAS Moravský kras z.s. jako nositel SCLLD Moravský kras jinak vyhlašuje v rámci PR OP Zaměstnanost dne 26.2.2018 výzvu č. 046 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb II. a výzvu č. 047 Rozvoj rodinného života II. V rámci uvedených výzev je možné předkládat žádosti o podporu projektů v termínu do 16.4.2018. Maximální délka realizace projektů je 36 měsíců.Výběrové řízení na nového zaměstnance

MAS Moravský kras z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektový manažer. Uzávěrka přihlášek je dne 28. 2. 2018. Upřednostněni budou uchazeči, kteří doloží zkušenosti s přípravou a administrací projektů Programu rozvoje venkova, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost nebo Integrovaného regionálního operačního programu.4. výzva PR IROP bude vyhlášena 29.12.2017

MAS Moravský kras z.sdne 29.12.2017 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programového rámce IROP SCLLD Moravský kras jinak. Na výzvu je alokováno 3, 150 mil. Kč. Žadatelé mohou předkládat projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R a P+G do 2.3.2018.


2. výzva PR PRV bude vyhlášena dne 15.1.2018

MAS Moravský kras z.s., jako nositel SCLLD Moravský kras jinak, dne 15. ledna 2018 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programového rámce Program rozvoje venkova. Na výzvu je alokováno celkem 19,91 mil. Kč. Největší částka 12 mil. Kč je určena na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků. Příjem žádostí bude probíhat od 12. do 26. března 2018. 

[1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14      »      [59]

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
37%


59
32%


103
31%


Počet hlasujících: 588

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK