www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Buďte vítáni

právě jste navštívili stránky místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. Tento spolek působí na území  59 obcí  a měst ležících severovýchodně od Brna a rozvíjí území metodou Leader.
 
Přijaté projekty ve 2. výzvě PR PRV SCLLD Moravský kras jinak

Ve 2. výzvě PR PRV SCLLD Moravský kras jinak, která měla uzávěrku dne 27.3.2018, bylo přijato celkem 41 projektů. Projekty následně projdou kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a věcným hodnocením.


Přijaté projekty v 4. výzvě MAS Moravský kras PR IROP

V 4. výzvě MAS Moravský kras z.s. v rámci Programového rámce IROP SCLLD Moravský kras jinak, která měla uzávěrku dne 2. 3. 2018 byl přijat jeden projekt na výstavbu parkoviště. Projekt projde administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a následně hodnocením. O jednotlivých krocích bude žadatel informován prostřednictvím systému MS 2014+.


Soutěž o návrh na vytvoření loga Turistické destinace Moravský kras a okolí

MAS Moravský kras, z.s. vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření loga a jednotného vizuálního stylu Turistické destinace Moravský kras a okolí. Soutěž o návrh je vyhlášena jako jednokolová a je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Uzávěrka soutěže je 11. května 2018 ve 14 hodin.Seminář pro příjemce k výzvě č.346 a 347 v rámci realizace PR OPZ


MAS Moravský kras z.s. pořádá seminář pro příjemce k výzvě č.346 a 347 v rámci realizace PR OP Zaměstanost SCLLD Moravský kras jinak. Seminář se bude konat 19. března 2018 ve 13 hodin, v zasedací místnosti MAS Moravský kras z.s. ve Sloupě.


Výzvy v rámci PR OP Zaměstnanost SCLLD Moravský kras jinak

MAS Moravský kras z.s. jako nositel SCLLD Moravský kras jinak vyhlašuje v rámci PR OP Zaměstnanost dne 26.2.2018 výzvu č. 046 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb II. a výzvu č. 047 Rozvoj rodinného života II. V rámci uvedených výzev je možné předkládat žádosti o podporu projektů v termínu do 16.4.2018. Maximální délka realizace projektů je 36 měsíců.Výběrové řízení na nového zaměstnance

MAS Moravský kras z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektový manažer. Uzávěrka přihlášek je dne 28. 2. 2018. Upřednostněni budou uchazeči, kteří doloží zkušenosti s přípravou a administrací projektů Programu rozvoje venkova, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost nebo Integrovaného regionálního operačního programu.4. výzva PR IROP bude vyhlášena 29.12.2017

MAS Moravský kras z.sdne 29.12.2017 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programového rámce IROP SCLLD Moravský kras jinak. Na výzvu je alokováno 3, 150 mil. Kč. Žadatelé mohou předkládat projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R a P+G do 2.3.2018.


2. výzva PR PRV bude vyhlášena dne 15.1.2018

MAS Moravský kras z.s., jako nositel SCLLD Moravský kras jinak, dne 15. ledna 2018 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programového rámce Program rozvoje venkova. Na výzvu je alokováno celkem 19,91 mil. Kč. Největší částka 12 mil. Kč je určena na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků. Příjem žádostí bude probíhat od 12. do 26. března 2018. 

Prezentace ze semináře Úspory energie v Moravském krasu 2017

MAS Moravský kras z.s. zorganizovala 23. listopadu 2017 již devátý seminář zaměřený na dosahování energetických úspor, podporu obnovitelných zdrojů energie a ochranu životního prostředí na území Moravského krasu. 7 přednášejících prezentovalo zajímavá a aktuální témata a my Vám nyní přinášíme prezentace jednotlivých vystoupení.


Protivanov v italské televizi Verde a Nordest

V létě zavítal do Protivanova italská televize Verde a Nordest, která na Moravě natáčela pořad o ekoudržitelném řetězci Gran Moravia. Kromě družstva TAURUS filmaři natáčeli také výrobu v litovelské sýrarně a v prodejně na Zelném trhu v Brně. 


[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [56]

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
42%


Pět
36%


Šest
22%


Počet hlasujících: 109

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

19.8.2020

5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK