www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Buďte vítáni

právě jste navštívili stránky místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. Tento spolek působí na území  59 obcí  a měst ležících severovýchodně od Brna a rozvíjí území metodou Leader.

 
Výběrové řízení na nového zaměstnance

MAS Moravský kras z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici projektový manažer. Uzávěrka přihlášek je dne 28. 2. 2018. Upřednostněni budou uchazeči, kteří doloží zkušenosti s přípravou a administrací projektů Programu rozvoje venkova, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost nebo Integrovaného regionálního operačního programu.4. výzva PR IROP bude vyhlášena 29.12.2017

MAS Moravský kras z.sdne 29.12.2017 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programového rámce IROP SCLLD Moravský kras jinak. Na výzvu je alokováno 3, 150 mil. Kč. Žadatelé mohou předkládat projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R a P+G do 2.3.2018.


2. výzva PR PRV bude vyhlášena dne 15.1.2018

MAS Moravský kras z.s., jako nositel SCLLD Moravský kras jinak, dne 15. ledna 2018 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programového rámce Program rozvoje venkova. Na výzvu je alokováno celkem 19,91 mil. Kč. Největší částka 12 mil. Kč je určena na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků. Příjem žádostí bude probíhat od 12. do 26. března 2018. 

Prezentace ze semináře Úspory energie v Moravském krasu 2017

MAS Moravský kras z.s. zorganizovala 23. listopadu 2017 již devátý seminář zaměřený na dosahování energetických úspor, podporu obnovitelných zdrojů energie a ochranu životního prostředí na území Moravského krasu. 7 přednášejících prezentovalo zajímavá a aktuální témata a my Vám nyní přinášíme prezentace jednotlivých vystoupení.


Protivanov v italské televizi Verde a Nordest

V létě zavítal do Protivanova italská televize Verde a Nordest, která na Moravě natáčela pořad o ekoudržitelném řetězci Gran Moravia. Kromě družstva TAURUS filmaři natáčeli také výrobu v litovelské sýrarně a v prodejně na Zelném trhu v Brně. 


Schválené projekty v 1. výzvě PR IROP SCLLD Moravský kras jinak

Dne 3.11.2017 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS Moravský kras z.s. spojené s hodnocením projektů podaných v 1. výzvě PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Všechny projekty, které prošly kladně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, splnily


Pozvánka na tradiční seminář Úspory energie 2017 v Blansku

MAS Moravský kras z.s. Vás zve na podzimní seminář věnovaný NEJEN energetickým úsporám na území Moravského krasu. Již devátý ročník oblíbeného semináře se v letošním roce koná 23. listopadu 2017 v Blansku. Kompletní program semináře naleznete uvnitř článku.


Seznam projektů přijatých v 1. výzvě MAS Moravský kras PR IROP

V 1. výzvě MAS Moravský kras z.s. v rámci Programového rámce IROP SCLLD Moravský kras jinak, která měla uzávěrku dne 15. 9. 2017 bylo přijato celkem 9 projektů zaměřených na modernizaci škol a školských zařízení s celkovými způsobilými výdaji 18 410 879,95 Kč. Projekty projdou administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a následně hodnocením. O jednotlivých krocích budou žadatelé informování prostřednictvím systému MS 2014+.


Otázky a odpovědi k vyhlášeným výzvám MAS v PR IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 24. 7. 2017 pořádalo seminář pro zástupce MAS. V rámci semináře byly zodpovězeny i konkrétní dotazy k jednotlivým opatřením na které jsou aktuálně vypsané výzvy MAS Moravský kras z.s., nebo budou vypsány v letošním roce. Doporučujeme žadatelům aby se s výstupy ze semináře seznámili.

Vzdělávací akce v rámci projektu Vidiek bez hraníc

MAS Moravský kras z.s. v rámci projektu Vidiek bez hraníc podpořeného z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pořádá ve dnech 26. - 27. září 2017 vzdělávací akci Inovativní trendy v marketingu regionálních produktů a služeb. Akce je určená především pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu a producenty nebo výrobce regionálních produktů.


[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [54]

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
24%


Pět
52%


Šest
24%


Počet hlasujících: 21

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

23.8.2018

v sobotu 1. 9. 2018 v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku se koná 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK