www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Buďte vítáni

právě jste navštívili stránky místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. Tento spolek působí na území  59 obcí  a měst ležících severovýchodně od Brna a rozvíjí území metodou Leader.
 
4. výzva PR Program rozvoje venkova SCLLD Moravský kras jinak

MAS Moravský kras z.s. vyhlašuje dne 21.ledna 2020 již 4. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Termín příjmu žádostí je od 9. do 27. března 2020. Žádosti o dotaci a přílohy se předkládají pouze přes Portál Farmáře. Na výzvu je alokováno celkem 5 193 829 Kč. Z toho na Fichi 1 je určeno 1 589 251 Kč, na Fichi 2 je určeno 1 871 790 Kč a na Fichi 3 je určeno 1 732 788 Kč.


Upozornění na změnu způsobu zasílání a doručování dokumentů k administraci žádostí

Upozorňujeme žadatele, že od 1. ledna 2020 jsou výhradně do schránky na Portál farmáře zasílány informace a dokumenty k průběhu administrace podaných žádostí, přičemž tyto dokumenty se považují za doručené okamžikem, kdy se uživatel do svého účtu na Portálu farmáře přihlásí. Nepřihlásí-li se do svého účtu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portálu farmáře zveřejněn, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.


Vyhlašujeme poslední výzvy v rámci PR OP ŽP v rámci SCLLD Moravský kras jinak

MAS Moravský kras z.s. vyhlašuje dne 2. 12. 2019 poslední dvě výzvy v rámci PR OP Životní prostředí. Výzvy jsou zaměřeny na aktivity sídelní zeleň, ÚSES a protierozní ochrana. Příjem žádostí končí dne 6. 1. 2020. Alokace na obě výzvy je 10 mil. Kč.


Prezentace ze semináře Adaptace obcí na klimatické změny

Na web jsme umístili prezentace z 11. ročník tradičního podzimního semináře pro starosty a širokou veřejnost Adaptace obcí na klimatické změny. Prezentace naleznete dále v článku.Seminář Adaptace obcí na klimatické změny

MAS Moravský kras z.s. Vás zve na 11. ročník tradičního podzimního semináře pro starosty a širokou veřejnost. Letos s podtitulem adaptace obcí na klimatické změny. Bližší info viz pozvánka.Vyhlášení výzvy č. 11 – Bezpečnost dopravy II v PR IROP

MAS Moravský kras z.s. dne 10. 7. 2019 vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Jedná se o výzvu č. 11 Bezpečnost dopravy II, u které alokace činí 6 278 766,22 Kč. Žádosti o podporu bude možné předkládat do 22. 8. 2019. Zároveň Vás chceme pozvat na seminář pro žadatele k této výzvě, který se bude konat dne 6. 8. 2019 v 10:00 hodin ve Sloupě.


Malý LEADER v Moravském krasu pro rok 2019

S radostí Vám oznamujeme, že MAS Moravský kras dne 26. 6. 2019 vyhlásila výzvu „Malý LEADER v Moravském krasu“ pro rok 2019. V rámci výzvy je možné podpořit NNO se sídlem v Blansku a jejich zajímavé aktivity, akce pořádané na území města Blanska v období od 1. 7. 2019 do 1. 12. 2019. V rámci výzvy je možné podpořit aktivity zaměřené na kulturu, sport, umění, místní tradice, zdravý životní styl, turistiku apod. (celý výběr oblastí je uveden v textu výzvy). Žádosti je možné zasílat poštou do 22. 7. 2019 nebo doručit osobně dne 22. 7. 2019 mezi 9:00 - 14:00 hod.
Seminář pro žadatele k výzvě č. 10 v rámci PR IROP
 
MAS Moravský kras z.s. zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 10 Ochrana kulturního dědictví. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 27. června 2019 od 9:30 hod. v zasedací místnosti MAS Moravský kras z.s. (Sloup 221, 1. patro vlevo). V rámci výzvy je možné podpořit památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, památky zapsané na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národní kulturní památky k 1. 1. 2014 a památky evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014Seminář pro žadatele k výzvě č. 9 v rámci PR IROP

MAS Moravský kras z.s. zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 9 Rozvoj infrastruktury základních škol. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2019 od 10 hod. v zasedací místnosti MAS Moravský kras z.s. (Sloup 221, 1. patro vlevo).
Vyhlášení 2 výzev PR IROP SCLLD Moravský kras jinak

 

MAS Moravský kras z.s. dne 14. 5. 2019 vyhlásí dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Jedná se o výzvu č. 9 „Rozvoj infrastruktury základních škol“, u které alokace činí 13 483 854,13 Kč, a o výzvu č. 10 „Ochrana kulturního dědictví“, u které alokace byla stanovena na 10 526 316 Kč. Žádosti o podporu bude možné u obou výzev předkládat do 13. 8. 2019.[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [59]

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
32%


103
32%


Počet hlasujících: 364

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK