www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Buďte vítáni

Dovolte nám Vás informovat, že máme nový web, na který budeme přidávat všechny aktuální informace.www.masmoravskykras.cz
 
4. výzva PR Program rozvoje venkova SCLLD Moravský kras jinak

MAS Moravský kras z.s. vyhlašuje dne 21.ledna 2020 již 4. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Termín příjmu žádostí je od 9. do 27. března 2020. Žádosti o dotaci a přílohy se předkládají pouze přes Portál Farmáře. Na výzvu je alokováno celkem 5 193 829 Kč. Z toho na Fichi 1 je určeno 1 589 251 Kč, na Fichi 2 je určeno 1 871 790 Kč a na Fichi 3 je určeno 1 732 788 Kč.


Upozornění na změnu způsobu zasílání a doručování dokumentů k administraci žádostí

Upozorňujeme žadatele, že od 1. ledna 2020 jsou výhradně do schránky na Portál farmáře zasílány informace a dokumenty k průběhu administrace podaných žádostí, přičemž tyto dokumenty se považují za doručené okamžikem, kdy se uživatel do svého účtu na Portálu farmáře přihlásí. Nepřihlásí-li se do svého účtu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portálu farmáře zveřejněn, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.


Vyhlašujeme poslední výzvy v rámci PR OP ŽP v rámci SCLLD Moravský kras jinak

MAS Moravský kras z.s. vyhlašuje dne 2. 12. 2019 poslední dvě výzvy v rámci PR OP Životní prostředí. Výzvy jsou zaměřeny na aktivity sídelní zeleň, ÚSES a protierozní ochrana. Příjem žádostí končí dne 6. 1. 2020. Alokace na obě výzvy je 10 mil. Kč.


Prezentace ze semináře Adaptace obcí na klimatické změny

Na web jsme umístili prezentace z 11. ročník tradičního podzimního semináře pro starosty a širokou veřejnost Adaptace obcí na klimatické změny. Prezentace naleznete dále v článku.Seminář Adaptace obcí na klimatické změny

MAS Moravský kras z.s. Vás zve na 11. ročník tradičního podzimního semináře pro starosty a širokou veřejnost. Letos s podtitulem adaptace obcí na klimatické změny. Bližší info viz pozvánka.Vyhlášení výzvy č. 11 – Bezpečnost dopravy II v PR IROP

MAS Moravský kras z.s. dne 10. 7. 2019 vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Jedná se o výzvu č. 11 Bezpečnost dopravy II, u které alokace činí 6 278 766,22 Kč. Žádosti o podporu bude možné předkládat do 22. 8. 2019. Zároveň Vás chceme pozvat na seminář pro žadatele k této výzvě, který se bude konat dne 6. 8. 2019 v 10:00 hodin ve Sloupě.


Malý LEADER v Moravském krasu pro rok 2019

S radostí Vám oznamujeme, že MAS Moravský kras dne 26. 6. 2019 vyhlásila výzvu „Malý LEADER v Moravském krasu“ pro rok 2019. V rámci výzvy je možné podpořit NNO se sídlem v Blansku a jejich zajímavé aktivity, akce pořádané na území města Blanska v období od 1. 7. 2019 do 1. 12. 2019. V rámci výzvy je možné podpořit aktivity zaměřené na kulturu, sport, umění, místní tradice, zdravý životní styl, turistiku apod. (celý výběr oblastí je uveden v textu výzvy). Žádosti je možné zasílat poštou do 22. 7. 2019 nebo doručit osobně dne 22. 7. 2019 mezi 9:00 - 14:00 hod.
Seminář pro žadatele k výzvě č. 10 v rámci PR IROP
 
MAS Moravský kras z.s. zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 10 Ochrana kulturního dědictví. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 27. června 2019 od 9:30 hod. v zasedací místnosti MAS Moravský kras z.s. (Sloup 221, 1. patro vlevo). V rámci výzvy je možné podpořit památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, památky zapsané na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národní kulturní památky k 1. 1. 2014 a památky evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014Seminář pro žadatele k výzvě č. 9 v rámci PR IROP

MAS Moravský kras z.s. zve na seminář pro žadatele k výzvě č. 9 Rozvoj infrastruktury základních škol. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2019 od 10 hod. v zasedací místnosti MAS Moravský kras z.s. (Sloup 221, 1. patro vlevo).
Vyhlášení 2 výzev PR IROP SCLLD Moravský kras jinak

 

MAS Moravský kras z.s. dne 14. 5. 2019 vyhlásí dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Jedná se o výzvu č. 9 „Rozvoj infrastruktury základních škol“, u které alokace činí 13 483 854,13 Kč, a o výzvu č. 10 „Ochrana kulturního dědictví“, u které alokace byla stanovena na 10 526 316 Kč. Žádosti o podporu bude možné u obou výzev předkládat do 13. 8. 2019.[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12      »      [61]

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 811

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK