www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Buďte vítáni

právě jste navštívili stránky místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. Tento spolek působí na území  59 obcí  a měst ležících severovýchodně od Brna a rozvíjí území metodou Leader.
 
Prezentace ze semináře Úspory energie v Moravském krasu 2017

MAS Moravský kras z.s. zorganizovala 23. listopadu 2017 již devátý seminář zaměřený na dosahování energetických úspor, podporu obnovitelných zdrojů energie a ochranu životního prostředí na území Moravského krasu. 7 přednášejících prezentovalo zajímavá a aktuální témata a my Vám nyní přinášíme prezentace jednotlivých vystoupení.


Protivanov v italské televizi Verde a Nordest

V létě zavítal do Protivanova italská televize Verde a Nordest, která na Moravě natáčela pořad o ekoudržitelném řetězci Gran Moravia. Kromě družstva TAURUS filmaři natáčeli také výrobu v litovelské sýrarně a v prodejně na Zelném trhu v Brně. 


Schválené projekty v 1. výzvě PR IROP SCLLD Moravský kras jinak

Dne 3.11.2017 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS Moravský kras z.s. spojené s hodnocením projektů podaných v 1. výzvě PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Všechny projekty, které prošly kladně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, splnily


Pozvánka na tradiční seminář Úspory energie 2017 v Blansku

MAS Moravský kras z.s. Vás zve na podzimní seminář věnovaný NEJEN energetickým úsporám na území Moravského krasu. Již devátý ročník oblíbeného semináře se v letošním roce koná 23. listopadu 2017 v Blansku. Kompletní program semináře naleznete uvnitř článku.


Seznam projektů přijatých v 1. výzvě MAS Moravský kras PR IROP

V 1. výzvě MAS Moravský kras z.s. v rámci Programového rámce IROP SCLLD Moravský kras jinak, která měla uzávěrku dne 15. 9. 2017 bylo přijato celkem 9 projektů zaměřených na modernizaci škol a školských zařízení s celkovými způsobilými výdaji 18 410 879,95 Kč. Projekty projdou administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a následně hodnocením. O jednotlivých krocích budou žadatelé informování prostřednictvím systému MS 2014+.


Otázky a odpovědi k vyhlášeným výzvám MAS v PR IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 24. 7. 2017 pořádalo seminář pro zástupce MAS. V rámci semináře byly zodpovězeny i konkrétní dotazy k jednotlivým opatřením na které jsou aktuálně vypsané výzvy MAS Moravský kras z.s., nebo budou vypsány v letošním roce. Doporučujeme žadatelům aby se s výstupy ze semináře seznámili.

Vzdělávací akce v rámci projektu Vidiek bez hraníc

MAS Moravský kras z.s. v rámci projektu Vidiek bez hraníc podpořeného z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pořádá ve dnech 26. - 27. září 2017 vzdělávací akci Inovativní trendy v marketingu regionálních produktů a služeb. Akce je určená především pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu a producenty nebo výrobce regionálních produktů.


Upozornění pro žadatele: Změny výzev PR IROP SCLLD

Ministerstvo pro místní rozvoj jako ŘO IROP dne 1. 8. 2017 provedlo změny v textu výzvy č. 2 a výzvy č. 3 PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Změny se týkají textace o věcné způsobilosti projektů a byly provedeny z důvodu upřesnění terminologie a výkladu metodiky ze strany ŘO IROP.


Seminář pro žadatele k výzvám PR IROP

MAS Moravský kras z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Moravský kras jinak zve na seminář pro žadatele pro  1., 2. a 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z PR IROP. Seminář se bude konat 7.8.2017 ve 13 hodin v zasedací místnosti MAS.
Vyhlášené výzvy PR IROP SCLLD Moravský kras jinak

Dne 26. 6. 2017 MAS Moravský kras z.s. vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotaci PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Žadatelé mohou předkládat  projekty v rámci opatření Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení, Cyklistická a pěší doprava a Terminály veřejné dopravy a systémy P+R.


[1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15      »      [59]

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
37%


59
32%


103
31%


Počet hlasujících: 588

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK