www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Buďte vítáni

právě jste navštívili stránky místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. Tento spolek působí na území  59 obcí  a měst ležících severovýchodně od Brna a rozvíjí území metodou Leader.
 
Otázky a odpovědi k vyhlášeným výzvám MAS v PR IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 24. 7. 2017 pořádalo seminář pro zástupce MAS. V rámci semináře byly zodpovězeny i konkrétní dotazy k jednotlivým opatřením na které jsou aktuálně vypsané výzvy MAS Moravský kras z.s., nebo budou vypsány v letošním roce. Doporučujeme žadatelům aby se s výstupy ze semináře seznámili.

Vzdělávací akce v rámci projektu Vidiek bez hraníc

MAS Moravský kras z.s. v rámci projektu Vidiek bez hraníc podpořeného z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pořádá ve dnech 26. - 27. září 2017 vzdělávací akci Inovativní trendy v marketingu regionálních produktů a služeb. Akce je určená především pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu a producenty nebo výrobce regionálních produktů.


Upozornění pro žadatele: Změny výzev PR IROP SCLLD

Ministerstvo pro místní rozvoj jako ŘO IROP dne 1. 8. 2017 provedlo změny v textu výzvy č. 2 a výzvy č. 3 PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Změny se týkají textace o věcné způsobilosti projektů a byly provedeny z důvodu upřesnění terminologie a výkladu metodiky ze strany ŘO IROP.


Seminář pro žadatele k výzvám PR IROP

MAS Moravský kras z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Moravský kras jinak zve na seminář pro žadatele pro  1., 2. a 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z PR IROP. Seminář se bude konat 7.8.2017 ve 13 hodin v zasedací místnosti MAS.
Vyhlášené výzvy PR IROP SCLLD Moravský kras jinak

Dne 26. 6. 2017 MAS Moravský kras z.s. vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotaci PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Žadatelé mohou předkládat  projekty v rámci opatření Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení, Cyklistická a pěší doprava a Terminály veřejné dopravy a systémy P+R.


Seminář pro příjemce k výzvě č.010 a 011 v rámci realizace PR OPZ

MAS Moravský kras z.s. pořádá seminář pro příjemce k výzvě č.010 a 011 v rámci realizace PR OP Zaměstanost SCLLD Moravský kras jinak. Seminář se bude konat 29. června 2017 ve 13 hodin, v zasedací místnosti MAS Moravský kras z.s. ve Sloupě.Schválené projekty výzev č. 10 a 11 PR OPZ a č. 1 PR PRV SCLLD Moravský kras jinak

Programový výbor MAS Moravský kras z.s. na své schůzi dne 25.4. 2017 schválil k realizaci všechny projekty vybrané Výběrovou komisí ve výzvě č. 1 PR PRV. Dále schválil výběr všech projektů podaných ve výzvě č. 11 PR OP ZAM a 2 projektů ve výzvě č. 10 PR OPZ SCLLD Moravský kras jinak. Dne 4.5.2017 byly všechny projekty 1. výzvy PR PRV  žadateli úspěšně podané přes Portál Farmáře.


Získejte značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt pro vaše výrobky či služby!

Vyhlašujeme výzvu na příjem žádostí o značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt. O certifikaci mohou požádat výrobci a zpracovatelé tradičních lokálních výrobků a produktů, poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb a organizátoři zážitkových aktivit. Žádost o značku je potřeba podat do 20. října 2017.Hodnocené projekty výzev č. 10 a 11 PR OPZ a č. 1 PR PRV

Dne 13.4.2017 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS Moravský kras z.s. spojené s hodnocením projektů podaných v 1. výzvě PR PRV a ve výzvách č. 10 a 11 PR OP Zaměstnanost SCLLD Moravský kras jinak. Všechny projekty, které prošly kladně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, splnily kritéria věcného hodnocení.Seznam projektů přijatých v 1. výzvě PR PRV SCLLD Moravský kras jinak

V 1. výzvě PR PRV SCLLD Moravský kras jinak, která měla uzávěrku dne 19.3.2017, bylo přijato celkem 17 projektů. Podané projekty v žádné Fichi  nepřevyšují alokované finanční částky. Projekty následně projdou kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a věcným hodnocením.


[1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15      »      [59]

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
37%


59
32%


103
31%


Počet hlasujících: 474

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK