www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Buďte vítáni

právě jste navštívili stránky místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. Tento spolek působí na území  pěti mikroregionů ležících severovýchodně od města Brna a pracuje a rozvíjí území metodou Leader.

 
 
Vzdělávací akce v rámci projektu Vidiek bez hraníc

MAS Moravský kras z.s. v rámci projektu Videk bez hraníc podpořeného z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pořádá ve dnech 26. - 27. září 2017 vzdělávací akci Inovativní trendy v marketingu regionálních produktů a služeb. Akce je určená především pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu a producenty nebo výrobce regionálních produktů.


Upozornění pro žadatele: Změny výzev PR IROP SCLLD

Ministerstvo pro místní rozvoj jako ŘO IROP dne 1. 8. 2017 provedlo změny v textu výzvy č. 2 a výzvy č. 3 PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Změny se týkají textace o věcné způsobilosti projektů a byly provedeny z důvodu upřesnění terminologie a výkladu metodiky ze strany ŘO IROP.


Seminář pro žadatele k výzvám PR IROP

MAS Moravský kras z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Moravský kras jinak zve na seminář pro žadatele pro  1., 2. a 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z PR IROP. Seminář se bude konat 7.8.2017 ve 13 hodin v zasedací místnosti MAS.
Vyhlášené výzvy PR IROP SCLLD Moravský kras jinak

Dne 26. 6. 2017 MAS Moravský kras z.s. vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotaci PR IROP SCLLD Moravský kras jinak. Žadatelé mohou předkládat  projekty v rámci opatření Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení, Cyklistická a pěší doprava a Terminály veřejné dopravy a systémy P+R.


Seminář pro příjemce k výzvě č.010 a 011 v rámci realizace PR OPZ

MAS Moravský kras z.s. pořádá seminář pro příjemce k výzvě č.010 a 011 v rámci realizace PR OP Zaměstanost SCLLD Moravský kras jinak. Seminář se bude konat 29. června 2017 ve 13 hodin, v zasedací místnosti MAS Moravský kras z.s. ve Sloupě.Schválené projekty výzev č. 10 a 11 PR OPZ a č. 1 PR PRV SCLLD Moravský kras jinak

Programový výbor MAS Moravský kras z.s. na své schůzi dne 25.4. 2017 schválil k realizaci všechny projekty vybrané Výběrovou komisí ve výzvě č. 1 PR PRV. Dále schválil výběr všech projektů podaných ve výzvě č. 11 PR OP ZAM a 2 projektů ve výzvě č. 10 PR OPZ SCLLD Moravský kras jinak. Dne 4.5.2017 byly všechny projekty 1. výzvy PR PRV  žadateli úspěšně podané přes Portál Farmáře.


Hodnocené projekty výzev č. 10 a 11 PR OPZ a č. 1 PR PRV

Dne 13.4.2017 proběhlo zasedání Výběrové komise MAS Moravský kras z.s. spojené s hodnocením projektů podaných v 1. výzvě PR PRV a ve výzvách č. 10 a 11 PR OP Zaměstnanost SCLLD Moravský kras jinak. Všechny projekty, které prošly kladně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, splnily kritéria věcného hodnocení.Získejte značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt pro vaše výrobky či služby!

Vyhlašujeme výzvu na příjem žádostí o značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt. O certifikaci mohou požádat výrobci a zpracovatelé tradičních lokálních výrobků a produktů, poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb a organizátoři zážitkových aktivit. Žádost o značku je potřeba podat do 30. září 2017.Seznam projektů přijatých v 1. výzvě PR PRV SCLLD Moravský kras jinak

V 1. výzvě PR PRV SCLLD Moravský kras jinak, která měla uzávěrku dne 19.3.2017, bylo přijato celkem 17 projektů. Podané projekty v žádné Fichi  nepřevyšují alokované finanční částky. Projekty následně projdou kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a věcným hodnocením.


Seznam projektů přijatých ve výzvách č. 010 a 011 PR OP Zaměstnanost

Ve výzvách PR OP Zaměstnanost SCLLD Moravský kras jinak č. 010 a 011, které měly uzávěrku dne 7.2.2017,  bylo přijato celkem 10 projektů. Projekty zhruba o jednu třetinu převyšují finanční částky alokované ve výzvách. Projekty následně projdou kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a věcným hodnocením. Žadatelé budou o výsledcích jednotlivých hodnocení informování prostřednictvím systému MS 2014 + a prostřednictvím našich webových stránek.


1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [50]

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
30%


Dvacetjedna.
11%


Padesátdevět.
32%


Stopět.
16%


Stodeset.
11%


Počet hlasujících: 37

Gastronomie krasu

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Kalendář akcí

ENERGYREGION
Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook


 

Místní akční skupina MAS Moravský kras z. s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Verze s větším písmem pro slabozraké
2.8.2017

Obec Ochoz u Brna zve ve dnech 29. - 30. září 2017 na Dny Ochoze u Brna.

13.7.2017

Muzeum Blanenska zve ve dnech 17. 7. - 21. 7. 2017 na Zážitkový příměstský program pro děti s tematikou historických objevů jeskyní Moravského krasu a archeologie.

15.5.2017

Obec Senetářov a Spolek Muzeum Senetářov pořádají v zahradě za muzeem Senetářovské gulášové slavnosti. Akce se uskuteční v sobotu 20. května 2017 od 13 hodiny.

5.5.2017

Dům přírody Vás zve na botanickou vycházku  se Zdeněkem Musilem, botanikem Správy CHKO Moravský kras, do Josefovského údolí. Sraz je 6.5.2017 v 8.45 u železniční zastávky Adamov.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK