www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

MAS má schválen PR OP TAK

 
 

MAS Moravský kras z.s. má schválen Programový rámec Operační program Technologie  a aplikace pro konkurenceschopnost. A proto v tuto chvíli začínáme připravovat výzvu.  O termínu vyhlášení výzvy Vás budeme včas informovat.

Výzva bude určena malým a středním podnikům (podmínkou jsou minimálně 2 uzavřená účetní období).


Míra podpory bude ve výši 50%.

Přes MAS budou žadatelé podávat projektové záměry na tyto podporované aktivity:
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

 Jedná se o následující aktivity:
a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, cloud
c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Nepodporované aktivity

a) stavební práce
b) prostá obnova majetku
c) pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství,
d) pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů
e) pořízení repasovaných strojů a zařízení;
f) aktivace
g) Pokud žadatel o podporu je provozovatel, který má stacionární zařízení v České republice, která jsou součástí Evropského systému emisního obchodování („seznam EU ETS“), tak navržená opatření v rámci žádosti o podporu nejsou způsobilá k podpoře, pokud navržená opatření mohou jakýmkoliv přímým či nepřímým způsobem snižovat emise skleníkových plynů ze zařízení nebo činnosti, které má žadatel uvedené v Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k emisím skleníkových plynů a o stanovení podmínek k jejich zjišťování, zveřejňování a vykazování a Ročním plánu pro monitorování emisí (dále jen „Rozhodnutí“).

Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP TAK.

 


Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 801

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK