www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzva č. 6

Přílohy doporučujeme stahovat v prohlížečích Mozilla Firefox nebo Internet Explorer.

Úplné znění 6. výzvy
Mapa území MAS pro 6. výzvu
Fiche 1- Konkurenceschopné zemědělství
Fiche 2- Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Fiche 3- Zakládání a rozvoj podniků
Fiche 4- Ochrana přírodního dědictví
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014 – 2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie byly schváleny vrámciProgramu rozvoje venkova na období 2014–2020
Interní postupy MAS Moravský kras z.s. pro PR PRV pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů
Interní postupy MAS Moravský kras z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV
Souhlas s vyhlášením výzvy
Celní sazebník
Počet obyvatel v obcích
Povinná příloha Soulad se SCLLD Moravský kras jinak
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Moravský kras z.s. pro období 2014 – 2020 Moravský kras jinak
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře
Prohlášení o zařazení podniku do kateorie mikropodniků, malých a středních podniků- prohlášení se generuje a podává jako průřezová příloha přes Portál farmáře  
Pozvánka na seminář pro žadatele
Seznam přijatých projektů
Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Programového výboru
Registrace žadatele do portálu farmáře ZDE.

Odkaz na pravidla publicity ZDE.

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek ZDE.

Odkaz na posuzování finančního zdraví ZDE.


Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 811

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK