www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzvy PR IROP

Realizací projektů Programového rámce IROP SCLLD Moravský kras jinak by mělo docházet k zmírnění slabých stránek území, kterými jsou:
 • Absence rozsáhlých úseků cyklostezek a také jejich vybavenost stejně jako cyklopruhy na většině významných komunikací v intravilánech obcí
 • Přetrvávající bariérovost řady přechodů pro chodce, podchodů apod.
 • Konfliktnost pěší a cyklistické dopravy s dopravou silniční zejména na hlavních tazích od Brna
 • Nedostatek zařízení s možností pobytu pro sociálně ohrožené a vyloučené skupiny obyvatel, jako např. ubytovny, dětské domovy atd., lokální nerovnováha v dostupnosti některých sociálních služeb (zejm. pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením) s horší dostupností péče
 • Nedostatečná nabídka vhodného bydlení a dalších forem pomoci (služeb) pro specifické cílové skupiny
 • Zvýšený rozvoj sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na celém území MASMK
 • Lokálně nedostačující infrastruktura a kapacita v oblasti nízkoprahových zařízení a komunitních center
 • Nedostatečná vybavenost prostředky pro eliminaci environmentálních rizik
 • Nedostatečné zpřístupnění objektů přírodního a kulturního dědictví
 • Přetrvávající nízká kvalita vzdělávání na ZŠ a SŠ
 • Nedostatečně rozvinuté systémy celoživotního vzdělávání

Příležitostmi, na které programový rámec reaguje, jsou:
 • Nárůst preference pěší, cyklistické a veřejné dopravy před IA
 • Růst mobility podporující příchod vzdělaných a kvalifikovaných obyvatel a další níže uvedené
 • Změna stávajícího systému financování sociálních služeb (z jednoletého na víceletý systém financování) vedoucí ke zlepšení efektivity a kvality služeb
 • Pokračování transformace sociálních služeb ve smyslu jejich deinstitucionalizace a humanizace
 • Využití potenciálu sociálního podnikání
 • Zlepšení plánování, koordinace a kvality celoživotního vzdělávání, které bude pružně reagovat na potřeby zaměstnavatelů v zemědělství a na venkově.
Programový rámec by měl rovněž přispět k lepší reakci na identifikovaná ohrožení, kterými jsou hlavně:
 • Nárůst IAD zejména jako důsledek pokračující suburbanizace v polovině obcí MASMK
 • Zvyšující se orientace společnosti na výkon a ekonomickou prosperitu a tlak na jednotlivce
 • Nárůst počtu osob ohrožených ztrátou bydlení
 • Nárůst počtu osob ohrožených předlužením, i ve vazbě na nízkou finanční gramotnost
 • Vznik dalších lokalit se specifickými problémy (sociálně vyloučené lokality), prostorová koncentrace sociálně patologických jevů
 • Rozsáhlejší období sucha
 • Pokračující normativní způsob financování školství, malý důraz na kvalitu.

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
58%


Dvacetjedna.
9%


Padesátdevět.
24%


Stopět.
5%


Stodeset.
4%


Počet hlasujících: 206

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

23.8.2018

v sobotu 1. 9. 2018 v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku se koná 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.

11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2018 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK