www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzvy PR PRV

Realizaci projektů Programového rámce SCLLD PRV by mělo docházet k zmírnění slabých stránek území, kterými jsou:
 • Horší věková struktura pracovníků v zemědělství, kde nedochází k přirozené obnově pracovní síly
 • Klesající příspěvek zemědělství k zaměstnanosti
 • Nedostatečný transfer výsledků aplikovaného výzkumu do praxe
 • Nedostatečná diverzifikace zemědělské produkce a nezemědělských aktivit
 • Živočišná výroba je u většiny podniků ztrátová
 • Nedostatečná spolupráce mezi zemědělskými producenty a dalšími aktéry potravinového řetězce (málo rozvinutá vertikální spolupráce)
 • Velmi slabě rozvinuté krátké dodavatelské řetězce
 • Převažující prodej zemědělských surovin s nízkou přidanou hodnotou
 • Nízký podíl zpracované domácí zemědělské produkce v potravinářství
 • Nedostatečné zpřístupnění lesů
 • Nedostatečná modernizace mechanismů a technologií v lesním hospodářství
 • Nedostatečné využití potenciálu venkovského cestovního ruchu.
Příležitosti, na které programový rámec reaguje, jsou:
 • Zvyšující se počet lidí s ambicí vlastního podnikání díky rostoucí medializaci, příkladům úspěšných podnikatelů, zvyšující se životní úrovni a vytváření podmínek
 • Zefektivnění produkce díky technologickému pokroku, specializaci, územnímu rozmístění výroby
 • Konsolidace zemědělství formou vertikální integrace, s propojením prvovýroby na odbytové a zpracovatelské organizace, zvýšení efektivity využití výrobních kapacit, technologií a mechanismů
 • Růst poptávky po kvalitních výrobcích, inovativních výrobcích, regionálních a místních specialitách.
 • Rostoucí zájem o produkty (potravinářské, drogistické atd.) venkovského a eko původu a o produkty z přírodních a tradičních materiálů (dřevo, kámen).
 • Rozvoj přímého prodeje, místních a regionálních farmářských trhů s vazbou na menší domácí producenty a zpracovatele
 • Rostoucí zájem obyvatel ČR o domácí turistiku, vzdělaná a internacionalizovaná mladá generace
 • Rostoucí zájem o „návrat k přírodě" ve formě venkovské turistiky
Programový rámec by měl rovněž přispět k lepší reakci na identifikovaná ohrožení, kterými jsou hlavně:
 • Pokračující nevhodné ohodnocení zemědělského výzkumu odtrženého od praxe, přeceňování objemu publikovaných výsledků před reálným transferem výsledků do praxe
 • Systém podpor nezávislých od produkce nedostatečně stimuluje prvovýrobce hledat nové způsoby intenzifikace a efektivity výroby (půdu obhospodařují prioritně za účelem pobírání dotací)
 • Zájmy obchodních řetězců a tlak na prodejní cenu výrobců způsobují pokles rentability a ohrožují samofinancování modernizace podniků
 • Rostoucí ceny půdy, energií a dalších vstupů do zemědělské prvovýroby a nízká schopnost vytvořit přidanou hodnotu vlastní činností, vysoké ceny potravin a upřednostňování dovezených levných potravin nižší kvality před domácími
 • Vlastnictví rozhodujících kapacit potravinářského průmyslu zahraničními vlastníky, kteří si výzkum a vývoj zajišťují v mateřské zemi
 • Další zpřísnění podmínek legislativy EU vyvolá zvýšení nákladů na provoz a plnění norem
 • Změny klimatu se projeví dříve, nebo ve větším měřítku než se předpokládalo
 • Rostoucí tlak konkurenčních regionů (z pohledu využití fondů EU, využití turistického potenciálu), sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve vztahu k trhu cestovního ruchu a zejména k silným cílovým trhům (tuzemsko, polský trh, slovenský trh, německý trh).

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 801

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK