www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzvy PR PRV

Realizaci projektů Programového rámce SCLLD PRV by mělo docházet k zmírnění slabých stránek území, kterými jsou:
 • Horší věková struktura pracovníků v zemědělství, kde nedochází k přirozené obnově pracovní síly
 • Klesající příspěvek zemědělství k zaměstnanosti
 • Nedostatečný transfer výsledků aplikovaného výzkumu do praxe
 • Nedostatečná diverzifikace zemědělské produkce a nezemědělských aktivit
 • Živočišná výroba je u většiny podniků ztrátová
 • Nedostatečná spolupráce mezi zemědělskými producenty a dalšími aktéry potravinového řetězce (málo rozvinutá vertikální spolupráce)
 • Velmi slabě rozvinuté krátké dodavatelské řetězce
 • Převažující prodej zemědělských surovin s nízkou přidanou hodnotou
 • Nízký podíl zpracované domácí zemědělské produkce v potravinářství
 • Nedostatečné zpřístupnění lesů
 • Nedostatečná modernizace mechanismů a technologií v lesním hospodářství
 • Nedostatečné využití potenciálu venkovského cestovního ruchu.
Příležitosti, na které programový rámec reaguje, jsou:
 • Zvyšující se počet lidí s ambicí vlastního podnikání díky rostoucí medializaci, příkladům úspěšných podnikatelů, zvyšující se životní úrovni a vytváření podmínek
 • Zefektivnění produkce díky technologickému pokroku, specializaci, územnímu rozmístění výroby
 • Konsolidace zemědělství formou vertikální integrace, s propojením prvovýroby na odbytové a zpracovatelské organizace, zvýšení efektivity využití výrobních kapacit, technologií a mechanismů
 • Růst poptávky po kvalitních výrobcích, inovativních výrobcích, regionálních a místních specialitách.
 • Rostoucí zájem o produkty (potravinářské, drogistické atd.) venkovského a eko původu a o produkty z přírodních a tradičních materiálů (dřevo, kámen).
 • Rozvoj přímého prodeje, místních a regionálních farmářských trhů s vazbou na menší domácí producenty a zpracovatele
 • Rostoucí zájem obyvatel ČR o domácí turistiku, vzdělaná a internacionalizovaná mladá generace
 • Rostoucí zájem o „návrat k přírodě" ve formě venkovské turistiky
Programový rámec by měl rovněž přispět k lepší reakci na identifikovaná ohrožení, kterými jsou hlavně:
 • Pokračující nevhodné ohodnocení zemědělského výzkumu odtrženého od praxe, přeceňování objemu publikovaných výsledků před reálným transferem výsledků do praxe
 • Systém podpor nezávislých od produkce nedostatečně stimuluje prvovýrobce hledat nové způsoby intenzifikace a efektivity výroby (půdu obhospodařují prioritně za účelem pobírání dotací)
 • Zájmy obchodních řetězců a tlak na prodejní cenu výrobců způsobují pokles rentability a ohrožují samofinancování modernizace podniků
 • Rostoucí ceny půdy, energií a dalších vstupů do zemědělské prvovýroby a nízká schopnost vytvořit přidanou hodnotu vlastní činností, vysoké ceny potravin a upřednostňování dovezených levných potravin nižší kvality před domácími
 • Vlastnictví rozhodujících kapacit potravinářského průmyslu zahraničními vlastníky, kteří si výzkum a vývoj zajišťují v mateřské zemi
 • Další zpřísnění podmínek legislativy EU vyvolá zvýšení nákladů na provoz a plnění norem
 • Změny klimatu se projeví dříve, nebo ve větším měřítku než se předpokládalo
 • Rostoucí tlak konkurenčních regionů (z pohledu využití fondů EU, využití turistického potenciálu), sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve vztahu k trhu cestovního ruchu a zejména k silným cílovým trhům (tuzemsko, polský trh, slovenský trh, německý trh).

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
26%


Pět
52%


Šest
22%


Počet hlasujících: 23

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK