www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzva č.1

Úplné znění 1. výzvy
Mapa území MAS pro 1. výzvu
Fiche 1 - Konkurenceschopné zemědělství
Fiche 2 - Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Fiche 3 - Zakládání a rozvoj podniků
Fiche 4 - Ochrana přírodního dědictví
Fiche 5 - Konkurenceschopné lesnictví
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014 – 2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro MAS, jejichž strategie budou schváleny v rámci PRV na období 2014 – 2020
Interní postupy MAS Moravský kras z.s. pro PR PRV pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů  
Interní postupy MAS Moravský kras z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV  
Souhlas s vyhlášením výzvy
Dodatek k souhlasu s vyhlášením výzvy
Povinná příloha Soulad se SCLLD Moravský kras jinak
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Moravský kras z.s. pro období 2014 – 2020 Moravský kras jinak
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře
Příloha 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku do kateorie mikropodniků, malých a středních podniků
Příloha 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - pastevní areály
Příloha 7 Pravidel - Souhlasné stanovisko MŽP - vodní drůbež
Příloha 8 Pravidel - Potvrzení krajské veterinární správy
Příloha 10 Pravidel - Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa
Příloha 11 Pravidel - Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí
Příloha 18 Pravidel - Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny
Příloha 19 Pravidel - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha 21 Pravidel - Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu
Pozvánka na seminář pro žadatele
Prezentace ze semináře pro žadatele
Seznam přijatých projektů
Seznam vybraných a nevybraných projektů
Registrace žadatele do portálu farmáře ZDE.

Odkaz na pravidla publicity ZDE.

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek ZDE.

Odkaz na posuzování finančního zdraví ZDE.


Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
43%


Dvacetjedna.
14%


Padesátdevět.
30%


Stopět.
7%


Stodeset.
6%


Počet hlasujících: 107

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

22.9.2017

Ve dnech 28.10. - 29.10.2017 se bude konat Výlov rybníka Olšovec.

24.8.2017

V sobotu 2.září 2017 se v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku koná soutěž ve vaření kotlíkových gulášů.

2.8.2017

Obec Ochoz u Brna zve ve dnech 29. - 30. září 2017 na Dny Ochoze u Brna.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK