www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzva č.2

Přílohy doporučujeme stahovat v prohlížečích Mozilla Firefox nebo Internet Explorer.
Úplné znění 2. výzvy
Mapa území MAS pro 2. výzvu
Fiche 1 - Konkurenceschopné zemědělství
Fiche 2 - Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Fiche 3 - Zakládání a rozvoj podniků
Fiche 4 - Ochrana přírodního dědictví
Fiche 5 - Konkurenceschopné lesnictví
Fiche 6 - Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014 – 2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro MAS, jejichž strategie budou schváleny v rámci PRV na období 2014 – 2020
Interní postupy MAS Moravský kras z.s. pro PR PRV pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů  
Interní postupy MAS Moravský kras z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV  
Souhlas s vyhlášením výzvy
Povinná příloha Soulad se SCLLD Moravský kras jinak
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Moravský kras z.s. pro období 2014 – 2020 Moravský kras jinak
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře
Příloha 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku do kateorie mikropodniků, malých a středních podniků
Příloha 17 Pravidel - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Pozvánka na seminář pro žadatele
Prezentace ze semináře pro žadatele
Seznam přijatých projektů
Seznam vybraných a nevybraných projektů
Zápis z jednání Výběrové komise
Zápis z jednání Programového výboru
Registrace žadatele do portálu farmáře ZDE.

Odkaz na pravidla publicity ZDE.

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek ZDE.

Odkaz na posuzování finančního zdraví ZDE.

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
42%


Pět
37%


Šest
21%


Počet hlasujících: 98

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

19.8.2020

5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK