www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzva č. 4

Přílohy doporučujeme stahovat v prohlížečích Mozilla Firefox nebo Internet Explorer.

Úplné znění 4. výzvy
Mapa území MAS pro 4. výzvu
Fiche 1- Konkurenceschopné zemědělství
Fiche 2- Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
Fiche 3- Zakládání a rozvoj podniků
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014 – 2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Interní postupy MAS Moravský kras z.s. pro PR PRV pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmůI
Interní postupy MAS Moravský kras z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV
Souhlas s vyhlášením výzvy
Celní sazebník
Počet obyvatel v obcích
Povinná příloha Soulad se SCLLD Moravský kras jinak
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Moravský kras z.s. pro období 2014 – 2020 Moravský kras jinak
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře
Příloha 5 Pravidel - Prohlášení o zařazení podniku do kateorie mikropodniků, malých a středních podniků
Příloha 17 Pravidel - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Pozvánka na seminář pro žadatele
Seznam přijatých projektů
Zápis z jednání Výběrové komise- hodnocení projektů
Zápis z jednání Programového výboru- výběr projektů k realizaci


Registrace žadatele do portálu farmáře ZDE.

Odkaz na pravidla publicityZDE.

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek ZDE.

Odkaz na posuzování finančního zdravíZDE.


Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 801

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK