www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Mapové podklady

Mapové přílohy I
1 Doprava
2 Geologie
3 Geomorfologie
4 Kras a pseudokras - jeskyně                                                              
5 Krasové jevy
6 Kulturní památky
7 Lesnický Slavín
8 Topografie
9 Dobrovolné svazky obcí
10 Ochrana přírody
11 Regionální produkty
12 Reliéf - expozice reliéfu
13 Reliéf - výškové členění
14 Správní členění
15 Turistické cíle

Mapové přílohy II
 1 Podrobná mapa kulturních památek a turistických cílů  

Mapové přílohy III
1 Celkový potenciál cestovního ruchu
2 Dopravní infrastruktura
3 Dynamika rozvoje obcí
4 Evropská ekologická síť
5 Fytogeografické členění
6 Funkční typologie středisek cestovního ruchu
7 Funkční typy obcí
8 Karsologické jednotky
9 Kvalita životního prostředí
10 Legislativní ekologické limity
11 Lesní vegetační stupně
12 NATURA 2000 – evropsky významné lokality
13 Ochrana vod
14 Památky pravěku až raného středověku
15 Počet rekreačních a turistických lůžek
16 Potenciální přirozená vegetace
17 Přírodní parky – územní ochrana krajinného rázu
18 Půdorysné typy sídel
19 Typy celkového potenciálu cestovního ruchu
20 Typy přírodní krajiny
21 Územní stabilita obyvatelstva
22 Vývoj počtu obyvatel (1991 – 2001)
23 Vývoj počtu obyvatel podle obcí (1961– 2001)
24 Významné lokality přirozených lesů
25 Významnost krajiny podle přírodního a kulturního dědictví
26 Významnost území podle kulturního dědictví
27 Zvláště chráněná území přírody a krajiny


Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
61%


Dvacetjedna.
8%


Padesátdevět.
22%


Stopět.
5%


Stodeset.
4%


Počet hlasujících: 192

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2017 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

21.3.2018

28. Velikonoční jedovnický jarmark, sobota 24. března 2018 od 7.30 do 16.00 hodin v sále KD Jedovnice

24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK