www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Mapové podklady

Mapové přílohy I
1 Doprava
2 Geologie
3 Geomorfologie
4 Kras a pseudokras - jeskyně                                                              
5 Krasové jevy
6 Kulturní památky
7 Lesnický Slavín
8 Topografie
9 Dobrovolné svazky obcí
10 Ochrana přírody
11 Regionální produkty
12 Reliéf - expozice reliéfu
13 Reliéf - výškové členění
14 Správní členění
15 Turistické cíle

Mapové přílohy II
 1 Podrobná mapa kulturních památek a turistických cílů  

Mapové přílohy III
1 Celkový potenciál cestovního ruchu
2 Dopravní infrastruktura
3 Dynamika rozvoje obcí
4 Evropská ekologická síť
5 Fytogeografické členění
6 Funkční typologie středisek cestovního ruchu
7 Funkční typy obcí
8 Karsologické jednotky
9 Kvalita životního prostředí
10 Legislativní ekologické limity
11 Lesní vegetační stupně
12 NATURA 2000 – evropsky významné lokality
13 Ochrana vod
14 Památky pravěku až raného středověku
15 Počet rekreačních a turistických lůžek
16 Potenciální přirozená vegetace
17 Přírodní parky – územní ochrana krajinného rázu
18 Půdorysné typy sídel
19 Typy celkového potenciálu cestovního ruchu
20 Typy přírodní krajiny
21 Územní stabilita obyvatelstva
22 Vývoj počtu obyvatel (1991 – 2001)
23 Vývoj počtu obyvatel podle obcí (1961– 2001)
24 Významné lokality přirozených lesů
25 Významnost krajiny podle přírodního a kulturního dědictví
26 Významnost území podle kulturního dědictví
27 Zvláště chráněná území přírody a krajiny


Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
26%


Pět
52%


Šest
22%


Počet hlasujících: 23

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK