www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Kartogramy statistických dat


1 Celková výměra (ha) v roce 2012
2 Dojíždějící do škol do obce v roce 2012
3 Dojíždějící do zaměstnání do obce v roce 2012
4 Hospody a restaurace s kuchyní v roce 2012
5 Kulturní objekty a zařízení v roce 2012
6 Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v roce 2012
7 Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé v roce 2012
8 Lesní plochy (ha) v roce 2012
9 Mateřské školy v roce 2012
10 Migrační saldo v roce 2012
11 Orná půda (ha) v roce 2012
12 Ostatní plochy (ha) v roce 2012
13 Ovocné sady (ha) v roce 2012
14 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech v roce 2012
15 Počet dokončených bytů v roce 2012
16 Počet obyvatel celkem v roce 2012
17 Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let v roce 2012
18 Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let v roce 2012
19 Počet obyvatel ve věku nad 65 let v roce 2012
20 Počet podnikatelských subjektů celkem v roce 2012
21 Počet dokončených bytů v rodinných domech (RD) v roce 2012
22 Počet trvale obydlených bytů z toho podíl v rodinných domech (%) v roce 2012
23 Počet trvale obydlených domů v roce 2012
24 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec v roce 2012
25 Podíl ekonomicky aktivních obyvatel v primér (%) v roce 2012
26 Podíl ekonomicky aktivních obyvatel v sekundéru (%) v roce 2012
27 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) v roce 2012
28 Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel v roce 2012
29 Podíl obytel v TOB napojených na kanalizaci (%) v roce 2012
30 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) v roce 2012
31 Podíl obyvatel ve věku nad 65 let na celkovém počtu obyvatel v roce 2012
32 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) v roce 2012
33 Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) v roce 2012
34 Podíl osob starších 14 let s dokončeným základním vzděláním (%) v roce 2012
35 Přirozený přírůstek v roce 2012
36 Přistěhovalí v roce 2012
37 Restaurace součástí ubytovacího zařízení v roce 2012
38 Sportoviště v roce 2012
39 Samostatná ordinace praktického lékaře stomatologa v roce 2012
40 Trvalé travní porosty (ha) v roce 2012
41 Vodní plochy (ha) v roce 2012
42 Vyjíždějící do škol mimo obec v roce 2012
43 Vystěhovalí v roce 2012
44 Zahrady (ha) v roce 2012
45 Základní školy v roce 2012
46 Zastavěné plochy (ha) v roce 2012
47 Zemědělská půda (ha) v roce 2012
48 Zemřelí v roce 2012
49 Živě narození v roce 2012


Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
58%


Dvacetjedna.
9%


Padesátdevět.
24%


Stopět.
5%


Stodeset.
4%


Počet hlasujících: 206

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

23.8.2018

v sobotu 1. 9. 2018 v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku se koná 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.

11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2018 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK