www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Charakteristiky území


1 Databáze podnikatelů v cestovním ruchu na území MASMK
2 Archeologické lokality na území MASMK
3 Geologické exkurzní lokality na území MASMK
4 Lesnický Slavín
5 Památníky, studánky, pěšinky a palouky mimo území lesnického Slavína
6 Členové a orgány MAS
7 Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích
8 Věkové charakteristiky obyvatelstva na území MAS MK (dle SLDB 2011)
9 Obyvatelstvo dle rodinného stavu (dle SLDB 2011)
10 Vzdělanostní struktura obyvatelstva území MASMK
11 Vybavenost obcí technickou infrastrukturou
12 Skládky na území MASMK
13 Stav plynofikace a úroveň vytápění na území MASMK
14 Přehled počtu a velikosti FV instalací dle jednotlivých obcí MASMK
15 Seznam zemědělců podnikajících na území MAS
16 Přehled podnikatelských subjektů nad 50 zaměstnanců na území MASMK
17 Počty ekonomických subjektů na území jednotlivých obcí MASMK
18 Příslušnost k ORP, stavebním úřadům a matrikám  
19 Přehled horolezeckých terénů na území MASMK
20 Seznam památných stromů na území MASMK
21 Seznam kulturních památek na území MASMK
22 Seznam územně plánovací dokumentace v jednotlivých obcích MASMK
23 Problémy identifikované v územně- analytických podkladech ORP
24 Stav komplexních pozemkových úprav v jednotlivých obcích MASMK
25 Přehled rozvojových dokumentů obcí na území MASMK
26 Charakteristika CHKO Moravský kras
27 Charakteristika evropsky významných lokalit na území MASMK  
28 SWOT analýzy podle jednotlivých oblastí
29 Použité zdroje


Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
26%


Pět
52%


Šest
22%


Počet hlasujících: 23

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK