www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Katalog opatření

Tento katalog poskytuje veškeré potřebné a relevantní informace  o možných opatřeních z oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů enegie (OZE).

Katalog obsahuje jednotlivé listy věnující se rozdílných tématům. Jednotlivá témata jsou členěna do 4 sekcí podle druhu energeticky úsporných opatření, resp. efektivního využívání zdrojů energie:
A: Stavební opatření.
B: Technická zařízení a spotřebiče (distribuce a spotřeba energie).
C: Zdroje energie.
D: Ostatní opatření.
Každá sekce se skládá z několika témat odpovídajících nejčastějším opatřením, které jsou v dané oblasti realizovány.

Každý list je označen symbolem, zda se jedná o opatření investičního charakteru ("I"), či neinvestičního charakteru ("N"). Obsah každého listu je rozdělen na obecnou část, uvádějící základní popis opatření a typické parametry projektu, a na modelový příklad. Modelový příklad přináší praktickou aplikaci, která zprostředkovává konkrétní vyhodnocení zvoleného opatření. Tato část se skládá z popisu modelového příkladu, citlivostní analýzy (opakovatelnost projektu), specifik modelového příkladu a příkladů dobré praxe.

Jednotlivé katalogové listy si můžete stáhnout ve formátu PDF po kliknutí na vybrané opatření.


Přehled témat:
A: Stavební opatření.
    Témata uvedená v této sekci poskytují komplexní informace o nejčastěji realizovaných opatřeních vedoucích k úsporám energie na vytápění.

B: Technická zařízení a spotřebiče.
    Opatření popsaná v sekci B se týkají úsporných opatření na technických zařízeních a spotřebičích, tzn. úspor energie při distribuci a spotřebě energie. Poskytují informace o zateplení budov a zařízení, náhradě materiálu, optimalizaci osvětlení a klimatizace, případně dalších opatření vně budov.

C: Zdroje energie.
Opatření v této oblasti se týkají úsporných opatření prostřednictvím optimalizace zdrojů energie. Obsahuje praktické souvislosti o solárních systémech, lokálním vytápění, malých vodních a dalších zdrojích energie využitelných pro veřejné budovy i domácnosti.

D: Ostatní opatření.
   Témata v sekci "Ostatní opatření" poskytují informace o nejčastěji realizovaných opatřeních z praxe, která jsou využívána v oblasti energetického managementu. Mezi nimi například teplotní zónování objektu, stand-by režimy technických zařízení apod.
Katalog opatření je produktem projektu ENERGYREGION (Efektivní využívání OZE v kombinaci s konvenční energií v regionech), realizovaného v rámci OP CENTRAL EUROPE a spolufinanacovaného Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.


4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

23.8.2018

v sobotu 1. 9. 2018 v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku se koná 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.

11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2018 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK