www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Vzdělávací projekt
Vzdělávací projekt III.3.1. PRV Tradice a inovace ve venkovském cestovním ruchu na jižní Moravě


    

Dědictví vytvořené za tisíce let za sebou nezanechalo pouze hmotné stopy jako budovy historického významu nebo typické architektonické prvky (kamenné zdi, kaple, fontány lidové stavby), ale rovněž mnoho památek nehmotného charakteru jako např. zvyky, folklór, řemeslnou výrobu, kulinářské speciality, hudbu, tanec apod. Jejich výčet se zdá být téměř nekonečný, téměř každá vesnice či městečko mají své charakteristické kulturní bohatství, které je odlišuje od okolních vesnic a dodává jeho obyvatelům pocit identity.
Na druhé straně dochází k bouřlivému rozvoji "alternativních" forem turistického ruchu. Podle některých studií je jejich růst téměř třikrát rychlejší (8%) než růst klasického trhu cestovního ruchu. Současné průzkumy trhu ukazují, že stále více lidí nechce jenom poznat nová místa, ale také objevovat různé formy turismu. Kladou rovněž větší důraz na kvalitní produkty, na takové formy cestovního ruchu, které více zohledňují ochranu přírodního prostředí a na kratší, ale četnější zájezdy.
Jedním ze způsobů, jak čelit těmto novým výzvám a jak vydělat na měnících se preferencích trhu v Evropě je vzít v úvahu rozvíjející se trvale udržitelný cestovní ruch založený na bohatém přírodním a kulturním dědictví. Evropa, která oplývá tak rozličnou krajinou, podnebím, kulturními zvláštnostmi a tradicemi, jazyky a přírodním prostředím, se stává ideální platformou pro tyto konkrétněji zaměřené formy cestovního ruchu, které nabývají na oblíbenosti. Určitý počet oblastí EU patří stále k málo navštěvovaným i přes nárůst cestovního ruchu v průběhu posledních padesáti let je značná část Evropy stále ještě málo navštěvovaná turisty (netradiční destinace cestovního ruchu).

Projekt řeší vzdělávání v následujících tématech, které zároveň propojují problematiku ochrany kulturního dědictví venkova a venkovský cestovní ruch:

  • regionální pohádky a pověsti jižní Moravy a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a při tvorbě dalších produktů venkovského cestovního ruchu
  • poutní místa a poutní tradice na jižní Moravě a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a při tvorbě dalších produktů venkovského cestovního ruchu
  • regionální gastronomie jižní Moravy a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a při tvorbě dalších produktů venkovského cestovního ruchu
  • tradice a současnost vinařství jižní Moravy a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a při tvorbě dalších produktů venkovského cestovního ruchu
  • tradiční řemesla jižní Moravy jejich využití a tvorba pěších tras, venkovských muzeí a při tvorbě dalších produktů venkovského cestovního ruchu.
  • drobné sakrální památky jižní Moravy a tvorba pěších tras,
    venkovských muzeí a dalších produktů venkovského cestovního ruchu

Projekt byl schválen k realizaci v rámci 9. kola PRV.


Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 825

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK