www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Miniprojekty

Cílem modelového projektu je vytvořit koncepční dokument (včetně finančního plánu), který stanoví pravidla pro výstavbu/případně rekonstrukci. Např. energetickou spotřebu domů, použití solárních panelů, konstrukční požadavky na domy (tvar střechy, vzdálenost domů, výška domů..), řešení dopravní infrastruktury.... Pro tyto účely lze v České republice využít jeden z nástrojů územního plánování – regulační plán. Ty obce, které ještě nemají územní plán hotový, mohou určité požadavky začlenit i do tohoto dokumentu.
MAS Moravský kras a přidělený odborník z Německa (Christiane von Knorre z architektonické kanceláře “Auraplan”) nabízí aktivní spolupráci na přípravě regulačního plánu (či doplnění územního plánu), zejména pak návrhy konkrétních řešení spojených s úsporami energie.

Ke spolupráci jsme hledali obce, ve kterých se plánuje některá z následujících aktivit:
- rozšiřování stávající výstavby
- úplně nová výstavba
- rozsáhlejší oprava stávající výstavby (ne jeden-dva domy)

Z 56 obcí na území MAS Moravský kras jsme vybrali 2 - Rájec-Jestřebí a Řícmanice.

V Řícmanicích prozatím jednání probíhají.

V Rájci-Jestřebí jsme s procesem téměř u konce. Zastupitelstvo obce přijalo doporučení, která budou předáváná stavebníkům spolu s územně-plánovacími informacemi, jejichž dodržení je povinné. Tato doporučení se prozatím týkají výstavby v území "U Trati".

- Oslovení zastupitelstva městyse Rájec-Jestřebí a představení projektu
- Sada doporučení pro výstavbu ve území "U Trati" od Christiane von Knorre, architektonická kancelář “Auraplan”, Německo

V prosinci 2010 Christiane von Knorre  osobně navštívila obě vesnice a společně jsme se dohodli na dalším postupu (celý zápis si můžete stáhnout zde):

Rájec-Jestřebí - další postup:
- připravit vzor smlouvy na pronájem stavebních míst
  • na velmi dlouho dobu
  • ze strany města nevypověditelnou
- připravit různé scénáře úspor
- promyslet pravidla výstavby

Řícmanice - další postup:
- Lenka Lišková zašle naskenovanou studii výstavby v pasivních standardu
- Lenka Liškov předběžně domluví přítomnost MAS na jednání k zástavbové studii
- MAS Moravský kras se sejde s ing. Pejchalem a představí mu možnosti INTENSE a miniprojektu
- MAS se zúčastní schůzky k přípravě zástavbové studie k lokalitě Z3
předběžně domluví přítomnost MAS na jednání k zástavbové studii
- MAS Moravský kras se sejde s ing. Pejchalem a představí mu možnosti INTENSE a miniprojektu
- MAS se zúčastní schůzky k přípravě zástavbové studie k lokalitě Z3

Rájec - Jestřebí - výstupy
- analýza něměcké právní úpravy dědičného práva stavby a možnosti využití v českém právním řádu - analýza ekonomické a energetické efektivnosti domů v lokalitě Brožurka shrnující poznatky z „miniprojektu“

Úvahy o možnostech zvyšování energetické efektivnosti obecní bytové výstavby

Územní plán, dlouhodobé pronájmy parcel, ekonomická výhodnost
Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
61%


Dvacetjedna.
8%


Padesátdevět.
22%


Stopět.
5%


Stodeset.
4%


Počet hlasujících: 192

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2017 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

21.3.2018

28. Velikonoční jedovnický jarmark, sobota 24. března 2018 od 7.30 do 16.00 hodin v sále KD Jedovnice

24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK