www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Miniprojekty

Cílem modelového projektu je vytvořit koncepční dokument (včetně finančního plánu), který stanoví pravidla pro výstavbu/případně rekonstrukci. Např. energetickou spotřebu domů, použití solárních panelů, konstrukční požadavky na domy (tvar střechy, vzdálenost domů, výška domů..), řešení dopravní infrastruktury.... Pro tyto účely lze v České republice využít jeden z nástrojů územního plánování – regulační plán. Ty obce, které ještě nemají územní plán hotový, mohou určité požadavky začlenit i do tohoto dokumentu.
MAS Moravský kras a přidělený odborník z Německa (Christiane von Knorre z architektonické kanceláře “Auraplan”) nabízí aktivní spolupráci na přípravě regulačního plánu (či doplnění územního plánu), zejména pak návrhy konkrétních řešení spojených s úsporami energie.

Ke spolupráci jsme hledali obce, ve kterých se plánuje některá z následujících aktivit:
- rozšiřování stávající výstavby
- úplně nová výstavba
- rozsáhlejší oprava stávající výstavby (ne jeden-dva domy)

Z 56 obcí na území MAS Moravský kras jsme vybrali 2 - Rájec-Jestřebí a Řícmanice.

V Řícmanicích prozatím jednání probíhají.

V Rájci-Jestřebí jsme s procesem téměř u konce. Zastupitelstvo obce přijalo doporučení, která budou předáváná stavebníkům spolu s územně-plánovacími informacemi, jejichž dodržení je povinné. Tato doporučení se prozatím týkají výstavby v území "U Trati".

- Oslovení zastupitelstva městyse Rájec-Jestřebí a představení projektu
- Sada doporučení pro výstavbu ve území "U Trati" od Christiane von Knorre, architektonická kancelář “Auraplan”, Německo

V prosinci 2010 Christiane von Knorre  osobně navštívila obě vesnice a společně jsme se dohodli na dalším postupu (celý zápis si můžete stáhnout zde):

Rájec-Jestřebí - další postup:
- připravit vzor smlouvy na pronájem stavebních míst
  • na velmi dlouho dobu
  • ze strany města nevypověditelnou
- připravit různé scénáře úspor
- promyslet pravidla výstavby

Řícmanice - další postup:
- Lenka Lišková zašle naskenovanou studii výstavby v pasivních standardu
- Lenka Liškov předběžně domluví přítomnost MAS na jednání k zástavbové studii
- MAS Moravský kras se sejde s ing. Pejchalem a představí mu možnosti INTENSE a miniprojektu
- MAS se zúčastní schůzky k přípravě zástavbové studie k lokalitě Z3
předběžně domluví přítomnost MAS na jednání k zástavbové studii
- MAS Moravský kras se sejde s ing. Pejchalem a představí mu možnosti INTENSE a miniprojektu
- MAS se zúčastní schůzky k přípravě zástavbové studie k lokalitě Z3

Rájec - Jestřebí - výstupy
- analýza něměcké právní úpravy dědičného práva stavby a možnosti využití v českém právním řádu - analýza ekonomické a energetické efektivnosti domů v lokalitě Brožurka shrnující poznatky z „miniprojektu“

Úvahy o možnostech zvyšování energetické efektivnosti obecní bytové výstavby

Územní plán, dlouhodobé pronájmy parcel, ekonomická výhodnost
Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
26%


Pět
52%


Šest
22%


Počet hlasujících: 23

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK