www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Mezinárodní dotazníkové šetření

MAS Moravský kras se v listopadu zapojila do mezinárodního dotazníkové šetření „Energetická účinnost ve Vaší domácnosti“, do kterého se zapojili všechny střední školy z regionu MAS Moravský kras. Proběhl tak průzkum informovanosti obyvatel o problematice opatření pro úspory energie. Rozesláno bylo cca 3500 dotazníků (pro všechny studenty středních škol) s návratností 40%.
Cílem dotazníkového šetření a následné analýzy zjištěných informací bylo získat údaje o stavu znalostí a povědomí o různé energetické účinnosti a o chování občanů ve vztahu ke spotřebě energie. Za tímto účelem byl proveden průzkum ve vybraných obcích regionu střední a východní Evropy. Výsledky tohoto šetření jsou prezentovány v následující publikaci (v angličtině). První kapitola vám vysvětlí použitou metodiku. Druhá kapitola prezentuje výsledky z každé z 12 obcí, které se zúčastnily průzkumu.
Výsledky z šetření v regionu MAS Moravský kras naleznete zde (v češtině)
Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
61%


Dvacetjedna.
8%


Padesátdevět.
22%


Stopět.
5%


Stodeset.
4%


Počet hlasujících: 192

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2017 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

21.3.2018

28. Velikonoční jedovnický jarmark, sobota 24. března 2018 od 7.30 do 16.00 hodin v sále KD Jedovnice

24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK