www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Inspirujte se v Něměcku

Výstavba nové čtvrti ve Freiburgu

 

Město Freiburg má silnou „ekologickou“ vizi a v závislosti na ní má stanoveno několik stěžejních cílů, od nichž se pak odvíjí všechna další opatření. Těmito cíli jsou především závazek snížit do roku 2030 emise CO2 o 30 % a zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů do roku 2010 na 10 %. Tyto cíle jsou navíc podpořeny odbornými studiemi. Dalším nutným předpokladem je motivace občanů a jejich aktivní zapojení do ekologické politiky města.
Čtvrť Vauban je příkladem plánování a budování nových zastavěných území v souladu s myšlenkami udržitelného rozvoje. Čtvrť byla založena na místě bývalých francouzských kasáren v roce 1992 a dokončena v roce 2006, v současné době zde bydlí přes 5000 obyvatel. Nachází se v jižní části města, pouze 3 km od centra, a blízko Schönbergu. Projekt si kladl za cíl vybudovat modelovou čtvrť splňující vysoké ekologické, ekonomické kulturní a sociální standardy. A jak v praxi tyto standardy vypadají?

 

Územně-plánovací koncept

·         Návrh území byl od začátku konzultován s veřejností.

·         Částečně bylo využita řada původních staveb (kasáren).

·         Ve čtvrti bylo vytvořeno 5 veřejných „zelených“ prostranství.

·         Maximální výška domů byla stanovena na 15 m (čtyři patra).

 

 

Maximální výška domů byla stanovena tak, aby se i maminky z posledního patra dovolali na děti hrající si na veřejném prostranství.

©MAS Moravský kras

 

 

·         Při stavbě domů bylo doporučeno využití zelené střechy.

·         Ve čtvrti se nachází cenově dostupné byty s malými zahrádkami pro mladé páry (nejmenší zahrádka je 100 m2).

·         Jednotlivé ekologické aspekty byly individuálně zaneseny do kupních smluv. Nebyla ale regulována barva ani další designové aspekty výstavby. V současné době se ve Vaubanu nachází 80 různých architektonických konceptů.

·         Ve čtvrti je integrována řada malých obchůdků (namísto jednoho hypermarketu).

·         Ve čtvrti se systematicky sbírá a odvádí dešťová voda, která se dále využívá např. pro zavlažování zelených prostranství.

·         Velká část domů (řádově 40 % obytných jednotek) byla postavena v rámci tzv. Baugruppen (občanských stavebních skupin). Jedná se o dosud ojedinělý koncept, kdy je vyloučen soukromý sektor a stavbu provádí společně přímo budoucí obyvatelé. Výhodou je až 25 % úspora nákladů, a tedy větší cenová dostupnost bydlení.

·         Byly vystavěny 3 typy domů – soukromé, k pronájmu (15%) a sociální bydlení. Při přípravě plánu se počítalo i s ochranou přírody – designéři museli počítat s využití (zachováním) 70 let starých stromů z původního vojenského prostoru.

 

Energetický koncept

  • Všechny domy jsou postaveny minimálně jako nízkoenergetické (dosahují energetické spotřeby max. 65 kWh/m2).
  • Více než 100 obytných jednotek je postaveno v pasivním standardu (méně než 15 kWh/m2/rok).

·         Ve čtvrti se nachází „sluneční vesnice“ s 50 energeticky plusovými domy (produkují více energie než spotřebují).

  • Široce rozšířené jsou instalace solárních článků a kolektorů (jejich použití je podporováno dotací).

·         Hlavním zdrojem energie je centrální kotelna na dřevní štěpku (elektřina je zdrojem jen pro 10% obyvatel).

 

 

 Na střechu společné garáže byly umístěny solární panely.

©MAS Moravský kras

 

Podle údajů Öko-Institutu, největší německé nevládní organizace pro poradenství v oblasti ekologie a úspor energie (se sídlem ve Freiburgu), dosahují roční úspory energie ve Vaubanu hodnoty 28 GJ a ušetřené emise CO2 činí 2100 tun ročně.

 

Dopravní koncept

·         Ve čtvrti najdeme zcela „bezautová“ území, případně pouze „parking-free“ území, kde mohou auta stát maximálně 30 minut – např. pro vyložení nákupu. Větší parkovací místa jsou na okraji čtvrti.

 

 

Dopravní značení ve Vaubanu.

©MAS Moravský kras

 

·         Zhruba 40 % domácností souhlasilo, že si auto ani nepořídí.

·         V oblasti funguje i tzv. sdílení aut .

·         Ve čtvrti byly zbudovány úzké ulice, nejsou zde ani soukromé, ani veřejná parkoviště. Rychlost je omezena na 50 km/h.

·         Hromadná doprava (autobus, tramvaj) je dostupná při okrajích čtvrti. Byly zřízeny veřejné garáže (18 000 EUR/parkovací místo + měsíční poplatky za úklid).

·         Veřejná prostranství musí být minimálně 4 m široké (včetně odvodňovacích příkopů a stromů) tak, aby tvořili bezpečné místo pro děti.

 Na ulicích je dostatek prostoru pro bezpečné dětské hry.

©MAS Moravský kras

 V území jsou plně integrované cyklostezky.

©MAS Moravský kras

 

V Německu připadá průměrně na 1000 obyvatel 500 automobilů. Ve Freiburgu je tento průměr nižší – 423 automobilů na 1000 obyvatel, zatímco ve Vaubanu dosáhli těmito opatřeními pouze 200 automobilům na 1000 obyvatel.

 


Plán čtvrti

 

____________________________________________________________________________________________

Zpracováno na základě exkurze za příklady dobré praxe v rámci mezinárodního projektu INTENSE (Od Estonska po Chorvatsko: Inteligentní opatření na úsporu energie ve veřejné bytové výstavbě ve střední a východní Evropě“). Cílem projektu INTENSE je přinést zkušenosti s inteligentními opatřeními pro úspory energie ze zemí "staré" EU do nových členských zemích a asociovaných zemí ve střední a východní Evropě. Projekt je implementován 28 partnery (multiplikátory, municipalitami a experty) ve 12 zemích. INTENSE chce ovlivnit bytovou výstavbu na legislativní, technické a plánovací úrovni, a též na úrovni spotřebitelského chování.

V projektu je za Česku republiku zapojena MAS Moravský kras. Díky projektu vzniká komplexní sada manuálů, osvětových materiálů a scénářů školení. Díky MAS Moravský kras vzrůstá v Jihomoravském kraji povědomí veřejnosti o úsporách energie. MAS pořádá vzdělávací akce, vydává publikace, informuje v médiích a na internetu. Zástupci MAS Moravský kras o.s. se díky projektu též kontaktují s různými organizacemi v oblasti úspor energie z celé střední a východní Evropy.

 

Zpracovala Marie Horáková, MAS Moravský kras, 2010

 


Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
38%


Pět
38%


Šest
24%


Počet hlasujících: 84

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

5.9.2019

Kulturní odpoledne v muzeu v Senetářově dne 14.9.2019.

2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK