www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Efektivní chod úřadů, SMS ČR

Spolupráce při realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Na území MAS Moravský kras byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které na realizaci projektu získalo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina MAS Moravský kras se stala jedním z partnerů tohoto projektu.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž naše MAS vybrala na základě strategie 3 priority (vyznačeny tučně).

Šlo o níže uvedená témata:
1) Regionální školství
2) Doprava a veřejná dopravní obslužnost
3) Protipovodňová opatření a krizové řízení
4) Odpadové hospodářství

5) Agenda zaměstnanosti a boj s nezaměstnaností

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1 000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu byla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, kterou naleznete níže.

Publikace Jak se vám líbí náš venkov?

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Moravský kras.


Více informací o projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání:

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ
V pátek 9. října 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, který se konal v hotelu Santon, Přístavní 38 v Brně Bystrci.

Pozvánka s programem setkání.


2. KULATÝ STŮL SMS EChÚ
Na území MAS Moravský kras proběhl v rámci projektu SMS EChÚ (Efektivní chod úřadů) 2. kulatý stůl, který se konal 14. září 2015 v hotelu Sladovna v Černé Hoře.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS Moravský kras (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Pozvánka na setkání.
Zápis z 2. kulatého stolu ze dne 14. září 2015.
Prezentace výstupů projektu SMS EChÚ MAS Moravský kras.1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ
Na území MAS Moravský kras proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal 26. února 2015 na Zámku Křtiny.
Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS.

Pozvánka na setkání.
Prezentace zástupce SMS ČR.
Zápis z 1. kulatého stolu SMS EChÚ.EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ
Dne 20. ledna 2015 proběhl workshop na téma "Programové období 2014+ aneb dotační fondy po lopatě". Setkání pro statrosty Jihomoravského kraje se konalo v prostorách KD Rubín, Makovského nám. 3 v Brně Žabovřeskách.

Pozvánka na workshop „Evropské fondy po lopatě“.
Program setkání.------------------------------------------------------------------------------------------

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizaci hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí, městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

Motto SMS ČR: „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“


Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika naleznete na webu Sdružení místních samospráv ČR.


Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
40%


Pět
37%


Šest
23%


Počet hlasujících: 86

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

5.9.2019

Kulturní odpoledne v muzeu v Senetářově dne 14.9.2019.

2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK