www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Deň slimáka Kraska 2013


Seminář
Pohádky v produktech venkovského cestovního ruchu
 

Festival je součástí mezinárodního projektu spolupráce místních akčních skupin MAS
Moravský kras o.s. a MAS OZ KRAS Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska. Projekt
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje
venkova ČR 2007-2013 a opatření 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce Programu
rozvoja vidieka SR 2007-2013.


 

Termín: 7.- 8.listopadu 2013
Místo: Granárium v Jablonově nad Turňou a region Slovenského krasu

Program seminář:

Pohádky v historickém kontextu střední Evropy
Záchrana pohádek jako duchovního dědictví
Pohádková království jižních Čech a Šumavy jako příklady úspěšných marketingových projektů
Workshop a brainstorming k vypracování profilace Slovenského a Moravského krasu jako krajin příběhů a jejich nabídek zážitkového turizmu

Lektor: Slavomír Szabó, Literárna spoločnosť Pravé orechové, www.praveorechove.com

Program exkurze:
Hrhov: pověsti o králi Belovi IV. (vodopád, kostel, Holubí skála, Paklán)

Čečejovce: uherští králi v Abovské župě, Matěj Korvín v slovenských a maďarských
pohádkách (sochy v Aleji králů, gotický kostelík ze začátku 13. stol., vyobrazení Krista na stropě je největší středověkou freskou na Slovensku).

Szádvár (Maďarsko): župní hrad Turnianské župy, pověsti a pohádky o rodu Bebekovců. Bebekovci podle pověsti odvozovali svůj původ od pastýřů. Jeden z nich při pasení natrefil na ložisko vzácných rud. Na radu své ženy, krásné Idy, třpytivé hroudy nabídl králi a vyžádal si za ně povolení postavit si sedm stájí. Rod v době své největší moci na počátku 16. století vlastnil sedm hradů, z nichž za nejvýznamnější považoval
Krásnou Horku (pěšky k hradu a zpátky cca 3 km, pod hradem budou na oběd připraveny
pro účastníky maďarské speciality v kotlících http://www.szadvar.hu/foreign/slovensky/,
http://vimeo.com/21437971# ).

Szogliget (Maďarsko): návštěva muzea lidových tradic strýčka Pištu (Pista Bácsi
Tájház), který je rodným domem vlastníka a k většině vystavených exponátů se vážou i
jeho osobní zážitky (http://youtu.be/33QpP6qghyo ).
Na seminář navazuje dne 9.11. 2013 Festival Deň slimáka Kraska v Jablonově
nad Turňou (viz samostatná pozvánka).
Využijte možnost navázat spolupráci s výrobci a podnikateli ve venkovském
cestovním ruchu!

Účastnický poplatek: Účast na semináři a festivalu je bez poplatku. Účastníkům z ČR
budou uhrazeny všechny náklady (doprava, ubytování, stravování). Ubytování bude
zajištěno v Granáriu v Jablonově nad Turňou.

Upřesňující informace o akci a o odjezdě z území MAS Moravský kras o.s. budou zaslány
přihlášeným účastníkům semináře a festivalu a zveřejněn na webových stránkách MAS
do 25. 10. 2013. Předpokládaný návrat je v neděli 10. listopadu 2013 v pozdních
večerních hodinách.

Další podmínky účasti: Počet účastníků je limitovaný na 30 osob z území působnosti
MAS Moravský kras o.s. (účastník zde musí mít sídlo, trvalé bydliště, nebo zde musí
prokazatelně působit). Nahlášený účastník musí absolvovat seminář, exkurzi i festival. Při
větším počtu zájemců budou upřednostněni poskytovatelé služeb v cestovním ruchu a
producenti nebo výrobci regionálních produktů.

Na akce se můžete přihlásit e-mailem, osobně či telefonicky nejpozději do
25.října 2013 (e-mail: masmk@seznam.cz , tel. +420 511 141 728).

Více informací Vám poskytne:
Jana Koudelková, manažerka projektu Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska, tel.:
+420 511 141 728, e-mail: masmk@seznam.cz
Silvia Pápaiová, manažérka Občianskeho

Pozvánka ke stažení zde.


Festival
Deň slimáka Kraska 2013


 
Termín: 9.listopadu 2013
Místo: Granárium v Jablonově nad Turňou

Program:
Husári BAZ - husárske kúsky
Classic Gipsy Music - kapela Maroša Rusňáka
Pávakor Szogliget
Szókteto zenekar
Soutěže pro děti


Doprovodný program:

Vaření slivkových povidel
Soutěže ve vaření jídel v píckách
Jarmark regionálních produktů
Produkty z mangalice
Promítání filmů o Slovenském a Moravském krasu
Exkurze s průvodci ke kulturním a přírodním památkám Slovenského krasu

Festival navazuje na seminář Pohádky v produktech venkovského cestovního
ruchu pořádaný ve dnech 7.-8.listopadu 2013 (viz samostatná pozvánka).
Využijte možnost navázat spolupráci s výrobci a podnikateli ve venkovském
cestovním ruchu!


Účastnický poplatek: Účast na semináři a festivalu je bez poplatku. Účastníkům z ČR
budou uhrazeny všechny náklady (doprava, ubytování, stravování). Ubytování bude
zajištěno v Granáriu v Jablonově nad Turňou.


Upřesňující informace o akci a o odjezdě z území MAS Moravský kras o.s. budou zaslány
přihlášeným účastníkům semináře a festivalu a zveřejněn na webových stránkách MAS
do 25. 10. 2013. Předpokládaný návrat je v neděli 10. listopadu 2013 v pozdních
večerních hodinách.


Další podmínky účasti: Počet účastníků je limitovaný na 30 osob z území působnosti
MAS Moravský kras o.s. (účastník zde musí mít sídlo, trvalé bydliště, nebo zde musí
prokazatelně působit). Nahlášený účastník musí absolvovat seminář, exkurzi i festival. Při
větším počtu zájemců budou upřednostněni poskytovatelé služeb v cestovním ruchu a
producenti nebo výrobci regionálních produktů.


Na akce se můžete přihlásit e-mailem, osobně či telefonicky nejpozději do
25.října 2013 (e-mail: masmk@seznam.cz , tel. +420 511 141 728).


Více informací Vám poskytne:
Jana Koudelková, manažerka projektu Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska, tel.:
+420 511 141 728, e-mail: masmk@seznam.cz
Silvia Pápaiová, manažérka Občianskeho združenia KRAS, tel.: +421 911 203 413,
e-mail: manazer@maskras.sk
rra-moldava;

Pozvánka ke stažení zde.Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
35%


Pět
39%


Šest
26%


Počet hlasujících: 57

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

5.9.2019

Kulturní odpoledne v muzeu v Senetářově dne 14.9.2019.

2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK