www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

LEADER 2007-2013


LEADER je z francouzského Liaison entre les actions economic rural (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova neboli Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova). To samo vyjadřuje jeho původní obsah a zaměření. Po zkušenostech od roku 1991 je považován za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Dnes se realizuje na většině území evropského venkova a rozbíhá se i v přistupujících zemí, tak jako tomu bylo u nás. Proč tomu tak je?

LEADER je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má výrazně decentralizované řízení i financování (sami zástupci místních organizací si určují, na které aktivity se zaměří). Program je v podstatě otevřená metoda k rozvoji regionu. Za metodou samozřejmě nutně směřují prostředky na rozvoj, i když ty již s různými prioritami v různých obdobích. Metoda LEADER se opírá o přístup "zdola nahoru". To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném území společně určí jako prioritu a také jednotlivě realizují. Principem je tedy propojení lidských a jiných kapacit daného území, vytvoření společné strategie a společné rozhodování. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, kterého se účastní jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace.

LEADER byl vytvořen na podporu místního partnerství a dlouhodobého rozvoje potenciálu rozvoje venkova, podporuje uplatňování integrovaných, místních a specificky zaměřených strategií trvale udržitelného rozvoje, podporuje spolupráci, výměnu zkušeností mezi regiony, inovativní přístupy a nové formy zlepšování kvality života a místní produkci.

Program LEADER+ byl program EU realizovaný v členských zemích v programovacím období 2000 - 2006. Jeho cílem bylo podporovat obyvatele venkovských oblastí, aby se vzájemnou spoluprací na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti čelí. V ČR program pilotně realizovalo 10 MAS.

Program LEADER ČR je roční dotační program koncipovaný na principech iniciativy EU LEADER+. Je financován ze státního rozpočtu, kapitoly MZe. Zahrnuje i společné projekty a vytváření sítí. Má podporovat realizaci investičních projektů zapadajících do originálních, integrovaných a kvalitních strategií udržitelného rozvoje. Jeho smyslem je vyzkoušení nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšování organizačních schopností venkovských oblastí. V letech 2005 - 2008 metodu realizovalo 45 MAS.

LEADER PRV pro období 2007 - 2013: Jedním z nejdůležitějších finančních nástrojů podpory rozvoje venkova pro všechny členské země EU bude v programovacím období 2007 - 2013 tzv. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD - European Agricultur Fund for Rural Development). Jsou stanoveny cíle podpory pro rozvoj venkova, které mají být dosahovány prostřednictvím čtyř os - osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, osa II je zaměřena na zlepšování životního prostředí a krajiny, cílem osy III je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a osa IV je zaměřena na iniciativu LEADER (partnerství a spolupráce místní samosprávy s podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi).


 
 
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK