www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Kras - naše společné dědictví

Projekt propagací málo známého kulturního dědictví rozvíjí bohatství a identitu středoevropských krasových oblastí. Aktivně oslovuje zatím pasivní potenciální návštěvníky regionů pomocí vysoce účinného nástroje komunikace filmu a webových prezentací. Další aktivitou projektu jsou vzdělávací akce zaměřené na reálné potřeby území a využívající místní odborné kapacity a společné festivaly kulturního dědictví krasu. Inovativním prvkem projektu je společný marketing kulturního dědictví krasových oblastí, který má potenciál postupného rozvoje tohoto modelu i do jiných evropských krasových oblastí v navazujících projektech a aktivitách.

Spolupracující MAS:
 • MAS Moravský kras o.s.
 • Občianské združenie KRAS
Bez finanční účasti se na projektu podílejí Borsod-Torna-Gömör Egyesület Maďarsko a VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica- Slovinsko.

Projekt byl připraven na základě intenzivní spolupráce obou partnerů. Na společných setkáních byly diskutovány možnosti spolupráce při propagaci regionů, které spojují dva hlavní rozvojové potenciály: blízkost velkých měst (Brno a Košice) a dále existence v evropském měřítku unikátních krasových jevů, zachovalé přírody a dosud opomíjeného kulturního dědictví krasu.

Nedostatečně využitý potenciál představuje hlavně kulturní dědictví spojené s krasem. Proto v rámci projektu se bude mapovat historické a kulturní dědictví v obou územích a dalšími aktivitami bude jeho propagace s návazností na oživení cestovního ruchu. Obě krasové území, které díky jeskyním přitahují návštěvníky (např. jen do 5 přístupných jeskyní Moravského krasu se v roce 2010 prodalo 395 tis. vstupenek), musí nabídnout i další možnosti, aby návštěvník zůstal delší dobu na jejich území a nejen 2-3 hodiny které je třeba na návštěvu jeskyní. Snahou obou místních akčních skupin je prohloubit vnímání krasu nejen jako místa s unikátními jeskyněmi, ale i místa s bohatou nabídkou aktivit a zajímavých míst spojených s kulturním dědictvím. Součástí projektu budou vzdělávací akce (využití kulturního dědictví v cestovním ruchu) a meziregionální vzájemná propagace v partnerských regionech.

Cíle p
rojektu:
 • Zmapováním a propagací kulturního dědictví krasu zvýšit atraktivitu území MAS.
 • Zlepšením poznání kulturního dědictví a vzděláváním místních aktérů v oblasti cestovního ruchu zvýšit šance na ekonomické využití potenciálů kulturního dědictví.
 • Podpořit a rozvíjet podnikání a venkovský cestovní ruch na území MAS zlepšením propagace kulturních zdrojů.
 • Vytvořit a rozvíjet nový společný silný image regionů v sektoru cestovního ruchu

Výstupy projektu:
 1. Společná studie marketingu kulturního dědictví krasu
 2. Filmový průvodce po objektech a prvcích kulturního dědictví krasu
 3. Webová flash prezentace Kras – naše společné dědictví se všemi díly průvodce
 4. Informační leták Kras-naše společné dědictví
 5. Festival Kras – naše společné dědictví 2012
 6. Festival Kras – naše společné dědictví 2013
 7. Seminář Archeologické a historické památky v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu
 8. Seminář Regionální gastronomie v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu

 

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
43%


Pět
35%


Šest
22%


Počet hlasujících: 110

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

19.8.2020

5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK