www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Vzdělávání podnikatelů

Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách

MAS Moravský kras o.s. realizoval v r. 2008-2009, v rámci projektu Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách, cyklus 9 vzdělávacích akcí pro obyvatele regionu zaměřený na rozvoj venkova a podnikání na venkově. 

Akce byly realizovány s finanční podporou z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2007-2013 Opatření 1.3.1. Další odborné zdělávání a informační činnost.

5. - 6.9.2008: Ochrana povrchových a podzemních vod

3. - 4.10.2008: Ekologicky šetrné pěstování ovocných dřevin na kmenných tvarech

7. - 8.11.2008: Šetrné a trvale udržitelné lesnictví

6.-7.3.2009:Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství

27. - 28.3.2009: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů

3. - 4.4.2009: Protierozní ochranná opatření v zemědělské krajině

17. - 18.4.2009: Chov koz v systému trvale udržitelného zemědělství

15. - 16.5.2009: Chov včel v systému trvale udržitelného zemědělství

22. - 23.5.2009: Značení místních produktů, marketing a propagace značky

 
 

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
61%


Dvacetjedna.
8%


Padesátdevět.
22%


Stopět.
5%


Stodeset.
4%


Počet hlasujících: 192

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2017 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

21.3.2018

28. Velikonoční jedovnický jarmark, sobota 24. března 2018 od 7.30 do 16.00 hodin v sále KD Jedovnice

24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK