www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Vzdělávání podnikatelů

Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách

MAS Moravský kras o.s. realizoval v r. 2008-2009, v rámci projektu Vzdělávání podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství na modelových lokalitách, cyklus 9 vzdělávacích akcí pro obyvatele regionu zaměřený na rozvoj venkova a podnikání na venkově. 

Akce byly realizovány s finanční podporou z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2007-2013 Opatření 1.3.1. Další odborné zdělávání a informační činnost.

5. - 6.9.2008: Ochrana povrchových a podzemních vod

3. - 4.10.2008: Ekologicky šetrné pěstování ovocných dřevin na kmenných tvarech

7. - 8.11.2008: Šetrné a trvale udržitelné lesnictví

6.-7.3.2009:Chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství

27. - 28.3.2009: Ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů

3. - 4.4.2009: Protierozní ochranná opatření v zemědělské krajině

17. - 18.4.2009: Chov koz v systému trvale udržitelného zemědělství

15. - 16.5.2009: Chov včel v systému trvale udržitelného zemědělství

22. - 23.5.2009: Značení místních produktů, marketing a propagace značky

 
 

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
26%


Pět
52%


Šest
22%


Počet hlasujících: 23

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK