www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

IROP

Posláním místní akční skupiny je rozvoj regionu na základě metody LEADER, který se opírá o přístup „zdola nahoru“. Tedy smyslem je ve spolupráci s místními aktéry identifikovat potřeby regionu a ty se společně snažit uspokojit, tak aby se region efektivně rozvíjel. Hovoříme pak souhrnně o Komunitně vedeném místním rozvoji, tedy CLLD (Comunity-led Local Development).

Jedním z nástrojů jak tohoto poslání docílit je i právě finanční pomoc při realizaci Vašich projektů z fondů Evropské unie. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) se jedná o Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR). V programovém období 2021-2027 se na finanční podpoře u přechodových regionů podílí i stát.

PR IROP se zaměřuje na investiční projekty s různým zaměřením. V programovém období 2021 – 2027 se na našem území MAS Moravský kras z.s. jedná o tyto oblasti:
• Doprava (bezpečnost dopravy, cyklistická doprava)
• Vzdělávání (základní školy, mateřské školy)
• Kultura (kulturní památky, knihovny, muzea)
• Cestovní ruch
• Veřejná prostranství
• Hasiči
Upozorňujeme, že MAS nemusí vyhlásit výzvu na všechny aktivity, bude záležet na absorpční kapacitě našeho území.

Pro PR IROP je naše území rozdělené na 2 regiony. Jedná se o přechodový region, tedy území MAS nacházející se v Jihomoravském kraji, a o méně rozvinutý region, tedy území MAS nacházející se v Olomouckém kraji. Výzvy PR IROP budou vyhlašovány zvlášť pro dané regiony MAS.

V současné době máme schválený Akční plán PR IROP, který zahrnuje i Finanční plán na programové období 2021 - 2027.

Máme taktéž již připravené Interní postupy PR IROP pro programové období 2021 – 2027, kde se můžete dočíst, jak bude probíhat nový proces hodnocení Vašich projektových záměrů na MAS.

V současnosti se naše kancelář zabývá přípravou vyhlašování výzev, proto sledujte naše webové stránky a další komunikační kanály, kde Vás budeme informovat o aktuálním dění.

Prezentace ze semináře IROP 2021 - 2027_8.11.2022
Fromulář pro Vaše projekty
Vyplněný fromulář prosím posílejte na e-mail zaviskova.masmk@gmail.com do 2.12.2022
Finanční plán PR IROP 21-27
Interní postupy PR IROP 21-27
Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 749

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK