www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Putování historií? Po archeologické pěší stezce Bořitova

Obec Bořitov se nachází na území místní akční skupiny MAS Moravský kras. Už tisíce let žijí lidé v katastru dnešní obce. Jedna generace střídala druhou; měnily se i polohy někdejších vsí. Místa, kde stovky let stály vesnice, následující osídlení využívalo jako pole a vše, co vadilo pluhu v orbě, pracně odstranilo. Opevňovací náspy, příkopy, zbytky obydlí, cest, kultovních míst, náspů a označení hrobů - to vše postupně mizelo z povrchu země a postupem času i z paměti lidí. Ale ne všechno bylo zničeno. Tam, kde základy domů, hroby a jiné, zasahovaly hlouběji, než mohl zničit pluh, tam hlína uchovala všechny stopy a předměty, které se do ní během těch dlouhých tisíciletí dostaly. A pak při zakládání nových obydlí, při výkopových pracích a velmi často při práci na poli lidé nacházeli doklady po dřívějších osadách a pohřebištích. Valná většina těchto předmětů byla zničena. Teprve od druhé poloviny 19. století byla část těchto nálezů uchována a zachovaly se i bližší údaje o místech jejich nálezu. Většinou se tak dálo díky činnosti a pochopení lidí, kteří chápali význam těchto památek a někdy je i sami vyhledávali.

Témata informačních panelů


1. FARSKÝ KOPEC
– Slovanská vesnice a pohřebiště, 10. - 13. stol.
2. JIH VESNICE, DRUHÝ DÍL - Vesnice a pohřebiště doby bronzové a železné, 14. – 5. stol. př. n. l.
3. ZÁDVOŘÍ, NIVA – Řemeslná osada Keltů, 3. a 2. stol. př. n. l., Slovanská osada železářů, 6. až 10. stol. n. l.
4. HORKY, BADÁLEK - Sídliště neandrtálců ze starší doby kamenné, 40 000 př. n. l.
5. CHLUMY, LHOTKY, MEZICHLUMÍ – Sídliště neandrtálců, 40 000 př. n. l., opevněná sídliště konce doby kamenné, 3 000 př. n. l., sídliště kultury se zvoncovitými poháry, 2 000 př. n. l., opevněné hradisko a řemeslná osada doby bronzové a železné, 8. až 5. stol. př. n. l., germánské sídliště, 4. až 5. stol., zaniklá vesnice, 13. až 15. stol.
6. PÍSKY (STREVINTA), VELKÝ CHLUM – Sídliště neandrtálců, 40 000 př. n. l., osady mladší doby kamenné, 6. a 5. tis. př. n. l., opevněné sídliště z pozdní doby kamenné, 3. tis. př. n. l., pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry, konec 3. tis. př. n. l., obchodní a řemeslná osada Keltů – STREVINTA, 2. a 1. stol. př. n. l.
7. MEZICHLUMÍ, ZADNÍ SEKERKY A PERNÁ – Vesnice z mladší doby kamenné, 6. a 5. tis. př. n. l., sídliště se zvoncovitými poháry, 2 000 př. n. l., sídliště a pohřebiště kultury bronzové a železné, 14. až 5. stol. př. n. l., řemeslná osada Keltů, 4. až 2. stol. př. n. l., germánská vesnice, 2. až 5. stol.
8. HLINÍK, HORKA - Sídliště mladší doby kamenné, 6. a 5. tis. př. n. l., pohřebiště z konce doby kamenné, konec 3. tis. př. n. l.
9. KRCHŮVKY – Sídliště z doby bronzové a železné, 14. až 5. stol. př. n. l., osada Keltů, 4. až 1. stol. př. n. l., germánská ves, 2. až 4. stol., velkomoravská osada, 9. stol.
10. U DÁLNICE – Vesnice z mladší doby kamenné, 6. až 5. tis. př. n. l., sídliště kultury se zvoncovitými poháry, konec 3. tis. př. n. l., osady z doby bronzové a starší doby železné, 15. až 5. stol. př. n. l., keltská osada, 3. až 2. stol. př. n. l., germánská vesnice, 1. až 5. stol., slovanská vesnice, 6. až 12. stol.

Leták Archeologická naučná stezka Bořitova ke stažení zde.

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 801

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK