www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Projekt Pohádkové království šneka Krasíka slaví první sezonu

Projekt Pohádkového království šneka Krasíka, který iniciovala MAS Moravský kras ve spolupráci s partnerskou MAS OZ KRAS na Slovensku, má za sebou první turistickou sezonu své existence. K slavnostnímu založení pohádkového království v Moravském krasu došlo 5. dubna 2014 v Senetářově za účasti veřejnosti a zástupců všech zakládajících pohádkových kanceláří.

Jak uvedl Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka, hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit a rozvíjet společný obraz Moravského a Slovenského krasu jako cílových destinací zejména pro rodiny s dětmi, jež tvoří značnou část potenciální turistické klientely, a představit tak obě krasové oblasti jako magické krajiny, které lze objevovat a poznávat nejen skrze viditelné, ale také prostřednictvím místních příběhů, pověstí a pohádek.

Razítkování v íčku
Blanenská informační kancelář Blanka je jednou z dvanácti pohádkových kanceláří, jež přilákala řadu nadšených sběratelů pohádkových razítek do cestovního pasu. Foto: Martina Hejčová

Během turistické sezony navštívilo pohádkové kanceláře několik stovek návštěvníků, kteří se stali oficiálními poutníky pohádkovým královstvím, sbírali razítka do cestovního pasu a byli následně odměněni drobnostmi s pohádkovou tematikou: pexesem, hrou či pohádkovou knihou Krasíkových dobrodružství. Sportovněji založeným rodinám pak byla určena lokální geocachingová hra: série schránek rozmístěných po regionu obsahující nejen dřevěné geocoiny pro nálezce, ale zejména část tajenky, jejíž úspěšní luštitelé byli na závěr sezony odměněni.

Krasíkovo království odměny
Jednou z odměn, kterou je možno v rámci projektu získat, je Krasíkovo pohádkové pexeso. Foto: Martina Hejčová

„Stejně intenzivní činnost probíhala simultánně na slovenské straně, není proto divu, že Pohádkové království šneka Krasíka se v listopadu 2014 stalo vítězným projektem slovenské soutěže ‚Projekty MAS‘. Vítěz byl vybrán z celé řady uchazečů odbornou komisí Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky, Zemědělskou platební agenturou a Národní sítí rozvoje venkova Slovenské republiky. Je třeba zdůraznit, že nejde jen o úspěch slovenské části projektu, ale i české, neboť obě království jsou velmi úzce provázána, obě části projektu byly posuzovány společně a právě onen mezinárodní přesah byl velmi pozitivně hodnocen,“ zdůraznil Kučera.

To je zřejmě dosti velkou motivací pro MAS Moravský kras, která připravuje pro nadcházející rok řadu novinek: „Došlo k posílení úlohy webového rozcestníku www.krasko.info, který soustřeďuje regionální nabídku aktivit vhodných pro hlavní cílovou skupinu, tedy rodiny s dětmi, obsahuje jak fotogalerie z již uskutečněných akcí, tipy na výlety, tak i zábavnou sekci pro děti. Jednotlivé pohádkové kanceláře postupně přicházejí s vlastními projekty, které na projekt pohádkového království přímo navazují. Za zmínku stojí např. Krasíkova stezka, kterou společně připravují penzion Starý pivovar a zámek Křtiny, speciální položky na jídelním menu zapojených restaurací, sešit pohádkových omalovánek či Krasíkova školička, prázdninové hlídání dětí organizované petrovickým penzionem U Hraběnky. Díky brněnské provozovně lažánecké mydlárny a svíčkárny známé pod značkou ‚Mydlidědek‘, získá pohádkové království i své první ‚velvyslanectví‘ mimo Moravský kras. To bude sloužit mimo jiné i jako kontaktní místo pro potenciální návštěvníky z brněnské aglomerace. Pro rok 2015 je v plánu také vznik dalšího pokračování knihy příběhů šneka Krasíka z pera Slavomíra Szabó a postupné rozšiřování počtu pohádkových kanceláří v regionu (na podzim 2014 přibyly další dvě),“ upřesnil vedoucí odboru kancelář tajemníka.

Brána MK otevřenaDo projektu se od prvopočátku intenzivně zapojuje i Město Blansko prostřednictvím Blanenské informační kanceláře Blanka. Ta je nejen jednou z nejnavštěvovanějších pohádkových kanceláří, ale podílí se i na dalších společných aktivitách cestovního ruchu v regionu Moravský kras. Posledním takovým počinem je úzká spolupráce mezi MAS Moravský kras a Městem Blansko na vydání nového propagačního materiálu nazvaného „Brána Moravského krasu otevřena.“

Jde po mnoha letech o první celoregionálně zaměřený propagační materiál, který byl vydán díky finanční podpoře Programu rozvoje venkova a aktivnímu tvůrčímu přínosu úseku cestovního ruchu Města Blansko a Místní akční skupiny Moravský kras. Materiál bude k dispozici v počtu cca 15.000 výtisků. Na jeho stránkách se návštěvník dozví mnohé nejen o městě Blansku, jemuž je zde věnován opravdu významný prostor, nebo o veřejně přístupných jeskyních, ale i o památkách, rozhlednách a dalších zajímavostech v okolních obcích, o originálních výrobcích z Moravského krasu či nejzajímavějších akcích, které se zde v průběhu roku konají. Nechybí v něm ani přehled nejvýznamnějších ubytovacích a stravovacích zařízení a samozřejmě shrnutí základních informací v angličtině. Pohádkovému království šneka Krasíka je v něm věnována samostatná sekce.

Tento materiál, jehož grafická podoba záměrně odkazuje na regionálně zaměřený turistický portál www.blanensko.cz, bude jednou z novinek, které bude Město Blansko prezentovat na počátku příštího roku na veletrzích Regiontour v Brně, Holidayworld v Praze nebo Slovakiatour v Bratislavě.

Bližší informace o Pohádkovém království šneka Krasíka najdete na: www.krasko.info.

Zdroj:www.blansko.cz

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
57%


Dvacetjedna.
9%


Padesátdevět.
24%


Stopět.
5%


Stodeset.
5%


Počet hlasujících: 214

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

23.8.2018

v sobotu 1. 9. 2018 v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku se koná 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.

11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2018 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK