www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Pozvánka na skupinovou diskusi v rámci Mid-term evaluace realizace SCLLD Moravský kras jinak

MAS Moravský kras z.s. pořádá v rámci Mid-term evaluace realizace SCLLD Moravský kras jinak skupinou diskusi (fokusní skupinu), která se koná

30.4.2019, od 9:00 v zasedací místnost MAS

Skupinová diskuse partnerů, žadatelů, příjemců a členů MAS bude zaměřena na Oblast B – Relevance SCLLD a jejím cílem je společně posoudit:

1. zdali zaměření SCLLD stále odpovídá k aktuálním problémům a potřebám území MAS,
2. soulad zaměření SCLLD s aktuálně platnými strategickými dokumenty regionální a národní úrovně.

Pozvánka ke stažení

Žádáme Vás, abyste svoji účast potvrdili telefonicky nebo mailem nejpozději do 24. dubna 2019 Janě Koudelkové, tel.: 603 505 330, e-mail: registracemasmk@seznam.cz


Podrobný program

Oblast B – Relevance SCLLD

Cílem evaluace v rámci Oblasti B je zhodnocení relevance SCLLD, a to ve dvou rovinách:

1. relevance zaměření SCLLD ve vztahu k aktuálním problémům a potřebám území MAS,
2. soulad zaměření SCLLD s aktuálně platnými strategickými dokumenty regionální a národní úrovně6.

V rámci evaluace Oblasti B tedy MAS vyhodnotí, zda vymezené cíle strategie a navazující programové rámce (resp. jejich složení) jsou pro území stále vhodné/relevantní. Tzn., evaluace odpoví na otázky typu:

1. „Jdeme správným směrem?
2. Jsou naše cíle stále platné a dosažitelné?
3. Je žádoucí nadále realizovat intervence tak, jak jsme si to naplánovali před 3–5 lety při přípravě strategie?
4. Realizujeme správné aktivity odpovídající našim cílům?
5. Utrácíme finanční prostředky za správné intervence, po kterých je v našem území poptávka?“

Účelem evaluace v této oblasti je:

- ověření, že MAS alokuje prostředky do vhodných opatření, které řeší problémy daného území, tj. přispějí k jeho rozvoji
- posoudit zda je/není třeba v SCLLD některá opatření v programových rámcích přidat či ubrat a/nebo realokovat prostředky mezi opatřeními/fichemi.

Fokusní skupina bude tedy zaměřena na zodpovězení následujících evaluačních otázek:

• B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná?
• B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám území?
• B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb v území MAS?
• B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková Opatření/fiche, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem?


Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
40%


Pět
37%


Šest
23%


Počet hlasujících: 86

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

5.9.2019

Kulturní odpoledne v muzeu v Senetářově dne 14.9.2019.

2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK