www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Milion ovocných stromů pro krajinu

Vracení stromů do krajiny má nesmírný význam, vždyť nejen na venkově mají mnoho významů. Jsou to dárci stínu a vláhy, plní protierozní funkci na svazích, představují jedinečné orientační a hraniční body v krajině.
Skupiny stromů usměrňují odtok srážkových vod, tlumí velké vody a tím brání povodním. Chrání také povrchové zdroje vody, příznivě ovlivňují její kvalitu. Vzrostlé stromy poskytují stín a pohlcují nadměrné teplo, představují nenahraditelné životní prostředí pro řadu živočichů, rostlin a hub. Ovocné stromy jsou navíc dárci plodů, spolutvůrci zahrad, dvorů, ulic i volné krajiny
.

Iniciativa „Milion ovocných stromů pro krajinu“ vzešla ze společné snahy místních akčních skupin (MAS) o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i podpořit zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu.
 
Projekt si klade za cíl propagaci výsadby a údržby ovocných stromů ve venkovské krajině. Pro tyto účely vznikne Metodika výsadky ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezka. Tento dokument je zaměřen na záchranu, pěstování a užití místních, krajových, tradičních a dalších odolných odrůd ovocných dřevin. Metodika je určena pro extenzivní výsadby ovocných dřevin, které budou plnit produkční a současně i výše uvedené mimoprodukční funkce v krajině.

Aby nezůstalo jen u slov, Místní akční skupiny na svém území podpoří výsadbové akce ovocných dřevin. Záleží jen na iniciátorovi výsadby, jestli se bude jednat o obnovení historické aleje v obci, zkrášlení návse, vybudování extenzivního sadu historických odrůd, či výsadbu ve spolupráci s místními školami.

V projektu také vznikne tematický zásobník projektů výsadeb a zpracování ovoce. Tento dokument pak poskytne potřebnou inspiraci a příklady dobré praxe nejen z území dané MAS.

V neposlední řadě bude uspořádán seminář k dané problematice. 

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
38%


Pět
39%


Šest
23%


Počet hlasujících: 64

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

5.9.2019

Kulturní odpoledne v muzeu v Senetářově dne 14.9.2019.

2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK