www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

MAS připravuje výzvu z OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK)

MAS Moravský kras z.s. se v programovém období 2021-2027 bude ucházet o administraci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Oblast podpory se bude týkat projektů zaměřených na:
• pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury
• pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Alokace pro MAS: 9 971 391 Kč
Míra podpory: 50 % (dotace 200 tis. Kč – 1 mil. Kč)
Časový rámec: výzva MAS pro žadatele (předpoklad)- podzim 2023


Kritéria věcná (návrh hodnotících kritérií):
Pro splnění požadavků nutné splnit alespoň některou z položek spadajících pod A – C a současně D.
A) Robotizace, automatizace a digitalizace (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)
1. fyzický úkon člověka nahrazen fyzickým úkonem stroje, který neslouží přímo k výrobě tzn. opracování vstupního materiálu nebo jeho tvorbě (např. automatické svařovací centrum s automatickým posunem obrobku či vložení/vyložení výrobku/materiálu atp., důraz kladen zejména na manipulátory, inteligentní sklady atd.), a ostatní případy snižující fyzickou náročnost práce
2. spuštění, zastavení či zahájení úkonu bez zásahu člověka tzn. lidského úsudku (např. výrobní, mezioperační či administrativní vč. účetních úkonů – míněn např. výpočet základu ceny dle potřebného času na zakázku podle obdržené objednávky, automatické zastavení procesu při detekci chyby)
3. digitalizace procesu vývoje výrobku (virtualizace např. CAD), systémová evidence skladových a materiálových zásob, el .příjem objednávek (nikoliv e-mail), pořízení IS (ERP/MES/APS apod.)
B) Web, cloud, online prvky (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)
1. eshop – tvorba či aktualizace webových stránek s integrací skladového hospodářství/termínu dodání (skladové zásoby nebo výrobní kapacity = online propojení se systémem skladového hospodářství nebo systémem plánování výroby)
2. cloud computing (např. dočasná licence pro 3D modeling zboží na eshop, pronájem)
3. cloud (úložiště atp.)
C) Infrastruktura (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)
1. komunikační infrastruktura – kabeláž, servery, převodníky, modemy, routery
2. identifikační prvky – čarové/QR kódy, RFID, čtečky, tablety apod.
3. výpočetní technika

D) Integrace – povinné – integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované/ých a stávající/ch technologie/í nebo různých pořizovaných (např. výrobní technologie + data z výroby/plán výroby; eshop + skladové hospodářství; infrastruktura, identifikační prvky + IS; manipulátor + výrobní technologie/IS atp).
Hodnocení binární, zda pořízené řešení splňuje předpoklad kompatibility a integrace na základě uvedených a dostupných informací.

Způsobilé výdaje – elementární struktura pro pochopení
a) SW (A2, 3 a D) – účetní systémy, CRM, podnikové informační systémy (ERP, MES apod.), CAD/CAM.
b) HW (A1 a D) – nevýrobní technologie (skladovací, manipulační, balení-expedice), u výrobních technologií apel na robotizovanou alespoň dílčí manipulaci, integraci s podnikovým IS
- Výpočetní technika (C2, 3 a D) – tiskárny, PC, tablety/terminály do výroby či skladu, PLM apod.
- Drobný majetek (C1, 2 a D) – položky do 50 000,- – slouží zejména k doplnění dalších pořizovaných technologií.
c) Programátorské/integrační práce (B1 a D) – cena max. 3000,-/hodina
d) Licence/služby (B2, 3 a D) – pronájem SW či výpočetního výkonu, případně nárazově užité služby

Více o OP TAK naleznete zde


Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 772

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK