www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

MAS Moravský kras z.s. vyhlašuje 3. výzvu PR PRV SCLLD Moravský kras jinakVýzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2
020


Termín vyhlášení výzvy: 21. ledna 2019
Termín příjmu žádostí: od 11. do 26. března 2019 v pracovní dny v termínech uvedených jako úřední hodiny.
Termín registrace na RO SZIF: 27. května 2019

Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 11 367 001 Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Číslo Fiche Název Fiche Alokace
pro 3. výzvu
 
F1 Konkurenceschopné zemědělství 5 177 730,- Kč
F2 Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství 3 424 150,- Kč
F3 Zakládání a rozvoj podniků 1 100 000,- Kč
F4 Ochrana přírodního dědictví 308 850 Kč
F5 Konkurenceschopné lesnictví 351 471 Kč
F6 Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích 1 004 800,- Kč

Více informací o výzvě
Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
42%


Pět
34%


Šest
24%


Počet hlasujících: 174

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

19.8.2020

5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK