www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

MAS Moravský kras z.s. vyhlašuje 3. výzvu PR PRV SCLLD Moravský kras jinakVýzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2
020


Termín vyhlášení výzvy: 21. ledna 2019
Termín příjmu žádostí: od 11. do 26. března 2019 v pracovní dny v termínech uvedených jako úřední hodiny.
Termín registrace na RO SZIF: 27. května 2019

Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 11 367 001 Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Číslo Fiche Název Fiche Alokace
pro 3. výzvu
 
F1 Konkurenceschopné zemědělství 5 177 730,- Kč
F2 Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství 3 424 150,- Kč
F3 Zakládání a rozvoj podniků 1 100 000,- Kč
F4 Ochrana přírodního dědictví 308 850 Kč
F5 Konkurenceschopné lesnictví 351 471 Kč
F6 Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích 1 004 800,- Kč

Více informací o výzvě
Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
35%


Pět
39%


Šest
26%


Počet hlasujících: 38

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK