www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

I. Farmářský a řemeslnický trhSeminár pre poľnohospodárov
(organizátor NSRV, regionálne pracovisko Trnava a Bratislava + MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda + Agrárnka komora )


02.10.2013

I.BLOK seminára (Miesto realizácie: Kaskády – stredisko vzdelávania a oddychu)
8:30 Registrácia účastníkov
8:45 Otvorenie - Národná sieť rozvoja vidieka a jej aktivity a úlohy – Ing. Tomáš Galbavý,
regionálny koordinátor NSRV pre Bratislavský a Trnavský kraj
9:00 Podpora mladých farmárov v budúcom programovom období, vytváranie nových pracovných miest a odborná diskusia – Ing. Jarmila Dúbravská, riaditeľka Odboru
poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
10:00 Zhodnotenie rastlinnej a živočíšnej výroby v regióne Galanta – Ing. Gabriel Perleczký, riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Galanta
11:00 Regionálne značenie produktov a služieb Ponitrie – dobré príklady z praxe – Ing. Renáta Lelovská, manažérka MAS OZ Mikroregión Radošinka
12:00 Obed

Seminár Via Bohemica
(organizátor MAS Dudváh)

02.10.2013

(Miesto realizácie: Kaskády – stredisko vzdelávania a oddychu)
12.30 – 12.45: registrácia účastníkov
12.45 – 13.00: úvod a privítanie účastníkov
13.00 – 14.00: Regionálne značenie produktov a služieb HONT – dobré príklady z praxe (Ing. Katarína Škrdlová – MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia)
14.00 – 15:30: Via Bohemica pre rozvoj našich regiónov (Ing. Vladimír Mrva, Múzeum Boskovice ČR, PaedDr. László Pukkai)
15.30 – 16.00: Diskusia, ukončenie bloku seminára a prestávka na občerstvenie

(Miesto realizácie: región MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda)

16.00 – 17.30: Návšteva farmy Horváth Peter – výroba a predaj poľnohospodárskych produktov
17.30 – 19.00: Prezentácia agroturistického zariadenia a večera v agroturistickom areály Košúty
19.00 – 20.30: Návšteva Obecného múzea Veľká Mača

03.10.2013

(Miesto realizácie: región MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda)
08.45 – 09.00: Registrácia účastníkov – Termálne kúpalisko Horné Saliby
09.00 – 10.00: Návšteva cukrárskej výroby Filová Horné Saliby
10.00 – 11.00: Návšteva Poľnohospodárskeho družstva Hrušov – ukážka spracovania a predaja ovocia
11.00 – 12.00: Návšteva cukrárskej výroby MONA Dolné Saliby (tradičné produkty)
12.00 – 13.00: Obed na farme AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod – tradičné kačacie produkty
13.00 – 14.00: Návšteva farmy AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod – spracovanie a predaj miestnych agroproduktov (napr. ovocie, mlieko, kačice)
14.00 – 18.00
• Prezentácia tradičných kultúrnych hodnôt v rámci využitia vidieckeho cestovného ruchu - vodný kolový mlyn Maticza v Tomášikove, vodný mlyn v Jahodnej (prezentácia zabezpečená v rámci splavu Malého Dunaja)
• Návšteva Vlastivedného múzea v Matúškove
18.00 – 19.30:
• Návšteva farmy na spracovanie tradičných Dolnozemských klobások
• Návšteva pekárskej výroby Bagetka Horné Saliby (tradičné produkty)
19.30 – 20.30: Diskusia a spoločná večera s účastníkmi partnerských MAS v Reštaurácii MONA (Dolné Saliby)


Festival
(organizátor MAS Stará Čierna voda)
(Miesto realizácie: Tomášikovo – Kaštieľ Esterházyovcov)

04.10.2013

09.00 – 09.30: Registrácia a privítanie účastníkov
09.30 – 10.30:
• Regionálna značka pre označenie a marketing miestnych produktov a služieb na území MAS Stará Čierna voda a MAS Dudváh (Ing. Ľudmila Šmardová, PhD.)
• Regionálna značka MAS Moravský kras pre označenie a marketing miestnych produktov (Ing. Jozef Jančo)
10.30 – 11.30: Vysadenie dubu v historickom chránenom parku (Karl von Habsburg), prezentácia chráneného parku
11.00 – 11.45: Kmeň ZELE – ukážka tradičného bojového umenia a jurta stanu, ukážka Hornosalibských koniarov Nyerges
11.45 – 12.30: Otvorenie medzinárodnej výstavy Via Bohemica (PaedDr. László Pukkai, Ing. Vladimír Mrva, Múzeum Boskovice ČR)
12.30 – 13.00: Otvorenie remeselníckeho a farmárskeho trhu miestnych produktov a služieb – ochutnaj miestne produkty z regiónov MAS Dudváh, MAS Stará Čierna voda a MAS Moravský kras
12.30 – 18.00
• Ochutnaj miestne produkty z regiónov MAS Dudváh, MAS Stará Čierna voda a MAS Moravský kras
• Výstava jabĺk
13.00 – 13.45: Prednáška o ovocných produktoch, ochutnaj si jablko – súťaž o najlepšie jablko v regióne a výstava jabĺk (Ing. Marián Varga – Ovocinárska únia SR)
13.45 – 14.30: Slowfood pre zdravý spôsob života – možnosti gastronomickej turistiky (Mgr. Petra Molnárová)
14.30 – 15.00: Bábkové divadlo „Ugri-bugri“ Jahodná
15.00 – 15.45: Tanečný súbor Tomášikovo – tanečná show „Drakula“
16.00 - 16.45: Tanečný súbor Gyékényes - Malá Mača
16.45 – 17.30: Spevácka skupina - Mostová

18.00 – 20.00:
• Večera na Termálnom kúpalisku Horné Saliby a ukážka špecialít Dolnozemskej kuchyne
• Prerokovanie spracovania a marketing miestnych výrobkov a služieb, a využitie kultúrnej a gastronomickej tradičnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

05.10.2013

08.30 – 17.00
• Otvorenie remeselníckeho a farmárskeho trhu miestnych produktov a služieb – ochutnaj miestne produkty z regiónov MAS Dudváh, MAS Stará Čierna voda a MAS Moravský kras
• Výstava jabĺk a chlebov

08.45 – 9.30: Prednáška o najlepšom chlebe (Szemes), Ochutnaj si chlieb – súťaž o najlepší chlieb v regióne
9.30 - 10.15: Citarový súbor Fürge Ujjak Kráľov Brod
10.30 - 11.15: Vystúpenie Súkromnej základnej umeleckej školy Blansko - ČR
11.15 - 12.00: Spevácka skupina pri MO Matice slovenskej - NÁDEJ
12.00 – 13.00: Vyhodnotenie súťaže o najlepší chlieb a najlepšie jablko
13.00 - 13.45: Štvanci - kaskadérská, divadelní a šermířská společnost - ČR
13.45 - 14.30: Folklórna skupina „Mátyus“ - Horné Saliby
14.45 - 15.30: Folklorni soubor Drahan a Drahanek - ČR
15.30 - 16.30: Divadelné predstavenie „Vezekényi Görbetükör – Vozokany”

17.00 – 18.00: Diskusia a spoločná večera s účastníkmi partnerských MAS v Reštaurácii Zely (Horné Saliby)

Sprievodné programy:

• Pečenie posúchov v peci, príprava tradičných jedál
• Lukostreľba, drevené hračky, tradičné hry pre deti, tvorivé práce
• Remeselníctvo
• Jazda na koni

Vystavovatelia remeselníckeho a farmárskeho trhu miestnych produktov a služieb

Pro přihlášené účastníky zajistíme dopravu z jejich regionu, ubytování a stravu. Pokud máte zájem se akce zúčastnit, přihlaste se telefonicky do kanceláře MAS (+420 511 141 728, Jana Koudelková) nebo na e-mail masmk@seznam.cz, nejpozději do 15. 9. 2rra-moldava13. Počet účastníků je limitovaný.


Dokumenty týkající se festivalu

Billboard Festival Via Bohemica
Pozvánka Festival Via Bohemica
Přihláška vystavovatele PDF verze
Přihláška vystavovatele DOC verze
Soutěž o nejlepší chléb organizační informace
Přihláška do soutěže o nejlepší chléb PDF verze
Přihláška do soutěže o nejlepší chléb DOC verze
Soutěž o nejlepší jablko organizační informace
Přihláška do soutěž o nejlepší jablko PDF verze
Přihláška do soutěž o nejlepší jablko DOC verze
Pozvánka na seminář Via Bohemica
Závazná přihláška na seminář Via Bohemica


Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
30%


Dvacetjedna.
11%


Padesátdevět.
32%


Stopět.
16%


Stodeset.
11%


Počet hlasujících: 37

Gastronomie krasu

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Kalendář akcí

ENERGYREGION
Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook


 

Místní akční skupina MAS Moravský kras z. s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Verze s větším písmem pro slabozraké
2.8.2017

Obec Ochoz u Brna zve ve dnech 29. - 30. září 2017 na Dny Ochoze u Brna.

13.7.2017

Muzeum Blanenska zve ve dnech 17. 7. - 21. 7. 2017 na Zážitkový příměstský program pro děti s tematikou historických objevů jeskyní Moravského krasu a archeologie.

15.5.2017

Obec Senetářov a Spolek Muzeum Senetářov pořádají v zahradě za muzeem Senetářovské gulášové slavnosti. Akce se uskuteční v sobotu 20. května 2017 od 13 hodiny.

5.5.2017

Dům přírody Vás zve na botanickou vycházku  se Zdeněkem Musilem, botanikem Správy CHKO Moravský kras, do Josefovského údolí. Sraz je 6.5.2017 v 8.45 u železniční zastávky Adamov.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK