www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

I. Farmářský a řemeslnický trhSeminár pre poľnohospodárov
(organizátor NSRV, regionálne pracovisko Trnava a Bratislava + MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda + Agrárnka komora )


02.10.2013

I.BLOK seminára (Miesto realizácie: Kaskády – stredisko vzdelávania a oddychu)
8:30 Registrácia účastníkov
8:45 Otvorenie - Národná sieť rozvoja vidieka a jej aktivity a úlohy – Ing. Tomáš Galbavý,
regionálny koordinátor NSRV pre Bratislavský a Trnavský kraj
9:00 Podpora mladých farmárov v budúcom programovom období, vytváranie nových pracovných miest a odborná diskusia – Ing. Jarmila Dúbravská, riaditeľka Odboru
poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
10:00 Zhodnotenie rastlinnej a živočíšnej výroby v regióne Galanta – Ing. Gabriel Perleczký, riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Galanta
11:00 Regionálne značenie produktov a služieb Ponitrie – dobré príklady z praxe – Ing. Renáta Lelovská, manažérka MAS OZ Mikroregión Radošinka
12:00 Obed

Seminár Via Bohemica
(organizátor MAS Dudváh)

02.10.2013

(Miesto realizácie: Kaskády – stredisko vzdelávania a oddychu)
12.30 – 12.45: registrácia účastníkov
12.45 – 13.00: úvod a privítanie účastníkov
13.00 – 14.00: Regionálne značenie produktov a služieb HONT – dobré príklady z praxe (Ing. Katarína Škrdlová – MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia)
14.00 – 15:30: Via Bohemica pre rozvoj našich regiónov (Ing. Vladimír Mrva, Múzeum Boskovice ČR, PaedDr. László Pukkai)
15.30 – 16.00: Diskusia, ukončenie bloku seminára a prestávka na občerstvenie

(Miesto realizácie: región MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda)

16.00 – 17.30: Návšteva farmy Horváth Peter – výroba a predaj poľnohospodárskych produktov
17.30 – 19.00: Prezentácia agroturistického zariadenia a večera v agroturistickom areály Košúty
19.00 – 20.30: Návšteva Obecného múzea Veľká Mača

03.10.2013

(Miesto realizácie: región MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda)
08.45 – 09.00: Registrácia účastníkov – Termálne kúpalisko Horné Saliby
09.00 – 10.00: Návšteva cukrárskej výroby Filová Horné Saliby
10.00 – 11.00: Návšteva Poľnohospodárskeho družstva Hrušov – ukážka spracovania a predaja ovocia
11.00 – 12.00: Návšteva cukrárskej výroby MONA Dolné Saliby (tradičné produkty)
12.00 – 13.00: Obed na farme AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod – tradičné kačacie produkty
13.00 – 14.00: Návšteva farmy AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod – spracovanie a predaj miestnych agroproduktov (napr. ovocie, mlieko, kačice)
14.00 – 18.00
• Prezentácia tradičných kultúrnych hodnôt v rámci využitia vidieckeho cestovného ruchu - vodný kolový mlyn Maticza v Tomášikove, vodný mlyn v Jahodnej (prezentácia zabezpečená v rámci splavu Malého Dunaja)
• Návšteva Vlastivedného múzea v Matúškove
18.00 – 19.30:
• Návšteva farmy na spracovanie tradičných Dolnozemských klobások
• Návšteva pekárskej výroby Bagetka Horné Saliby (tradičné produkty)
19.30 – 20.30: Diskusia a spoločná večera s účastníkmi partnerských MAS v Reštaurácii MONA (Dolné Saliby)


Festival
(organizátor MAS Stará Čierna voda)
(Miesto realizácie: Tomášikovo – Kaštieľ Esterházyovcov)

04.10.2013

09.00 – 09.30: Registrácia a privítanie účastníkov
09.30 – 10.30:
• Regionálna značka pre označenie a marketing miestnych produktov a služieb na území MAS Stará Čierna voda a MAS Dudváh (Ing. Ľudmila Šmardová, PhD.)
• Regionálna značka MAS Moravský kras pre označenie a marketing miestnych produktov (Ing. Jozef Jančo)
10.30 – 11.30: Vysadenie dubu v historickom chránenom parku (Karl von Habsburg), prezentácia chráneného parku
11.00 – 11.45: Kmeň ZELE – ukážka tradičného bojového umenia a jurta stanu, ukážka Hornosalibských koniarov Nyerges
11.45 – 12.30: Otvorenie medzinárodnej výstavy Via Bohemica (PaedDr. László Pukkai, Ing. Vladimír Mrva, Múzeum Boskovice ČR)
12.30 – 13.00: Otvorenie remeselníckeho a farmárskeho trhu miestnych produktov a služieb – ochutnaj miestne produkty z regiónov MAS Dudváh, MAS Stará Čierna voda a MAS Moravský kras
12.30 – 18.00
• Ochutnaj miestne produkty z regiónov MAS Dudváh, MAS Stará Čierna voda a MAS Moravský kras
• Výstava jabĺk
13.00 – 13.45: Prednáška o ovocných produktoch, ochutnaj si jablko – súťaž o najlepšie jablko v regióne a výstava jabĺk (Ing. Marián Varga – Ovocinárska únia SR)
13.45 – 14.30: Slowfood pre zdravý spôsob života – možnosti gastronomickej turistiky (Mgr. Petra Molnárová)
14.30 – 15.00: Bábkové divadlo „Ugri-bugri“ Jahodná
15.00 – 15.45: Tanečný súbor Tomášikovo – tanečná show „Drakula“
16.00 - 16.45: Tanečný súbor Gyékényes - Malá Mača
16.45 – 17.30: Spevácka skupina - Mostová

18.00 – 20.00:
• Večera na Termálnom kúpalisku Horné Saliby a ukážka špecialít Dolnozemskej kuchyne
• Prerokovanie spracovania a marketing miestnych výrobkov a služieb, a využitie kultúrnej a gastronomickej tradičnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

05.10.2013

08.30 – 17.00
• Otvorenie remeselníckeho a farmárskeho trhu miestnych produktov a služieb – ochutnaj miestne produkty z regiónov MAS Dudváh, MAS Stará Čierna voda a MAS Moravský kras
• Výstava jabĺk a chlebov

08.45 – 9.30: Prednáška o najlepšom chlebe (Szemes), Ochutnaj si chlieb – súťaž o najlepší chlieb v regióne
9.30 - 10.15: Citarový súbor Fürge Ujjak Kráľov Brod
10.30 - 11.15: Vystúpenie Súkromnej základnej umeleckej školy Blansko - ČR
11.15 - 12.00: Spevácka skupina pri MO Matice slovenskej - NÁDEJ
12.00 – 13.00: Vyhodnotenie súťaže o najlepší chlieb a najlepšie jablko
13.00 - 13.45: Štvanci - kaskadérská, divadelní a šermířská společnost - ČR
13.45 - 14.30: Folklórna skupina „Mátyus“ - Horné Saliby
14.45 - 15.30: Folklorni soubor Drahan a Drahanek - ČR
15.30 - 16.30: Divadelné predstavenie „Vezekényi Görbetükör – Vozokany”

17.00 – 18.00: Diskusia a spoločná večera s účastníkmi partnerských MAS v Reštaurácii Zely (Horné Saliby)

Sprievodné programy:

• Pečenie posúchov v peci, príprava tradičných jedál
• Lukostreľba, drevené hračky, tradičné hry pre deti, tvorivé práce
• Remeselníctvo
• Jazda na koni

Vystavovatelia remeselníckeho a farmárskeho trhu miestnych produktov a služieb

Pro přihlášené účastníky zajistíme dopravu z jejich regionu, ubytování a stravu. Pokud máte zájem se akce zúčastnit, přihlaste se telefonicky do kanceláře MAS (+420 511 141 728, Jana Koudelková) nebo na e-mail masmk@seznam.cz, nejpozději do 15. 9. 2rra-moldava13. Počet účastníků je limitovaný.


Dokumenty týkající se festivalu

Billboard Festival Via Bohemica
Pozvánka Festival Via Bohemica
Přihláška vystavovatele PDF verze
Přihláška vystavovatele DOC verze
Soutěž o nejlepší chléb organizační informace
Přihláška do soutěže o nejlepší chléb PDF verze
Přihláška do soutěže o nejlepší chléb DOC verze
Soutěž o nejlepší jablko organizační informace
Přihláška do soutěž o nejlepší jablko PDF verze
Přihláška do soutěž o nejlepší jablko DOC verze
Pozvánka na seminář Via Bohemica
Závazná přihláška na seminář Via Bohemica


Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
38%


Pět
39%


Šest
23%


Počet hlasujících: 64

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

5.9.2019

Kulturní odpoledne v muzeu v Senetářově dne 14.9.2019.

2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK