www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

EX-post evaluace Strategického plánu Leader

Hlavní doporučení vyplývající z ex-post evaulace:

Pro další období by se ve strategii MASMK měli cíle vycházet z identifikovaných problémů a potřeb a orientovat se na i podporu konkurenceschopnosti zemědělství, problematiku lidských zdrojů, zaměstnanosti a školství, rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích), udržitelném růstu (podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje) a inkluzivním růstu (podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností vyznačující se sociální a územní soudržnosti). Lépe by měl být konstruován samotný model intervenční logiky strategie, tak aby vysvětlil, jak by mělo být s navrženými vstupy dosaženo zamýšlených cílů, pomocí jakých mechanismů a na základě jakých předpokladů. V hodnoceném SPL toto chybělo.

V dalších strategiích (SCLLD) by se MASMK měla více zaměřit na rozvoj kapacit veřejné správy území a na podporu spolupráce obcí na řešení problémů a potřeb a realizaci rozvojových projektů. Ke zvýšení zapojení lidí do dění v regionu nepomohly primárně podpořené projekty v rámci opatření IV.1.2, ale právě komunikační nástroje a další aktivity a projekty financované z opatření IV.1.1 nebo jiných grantů a dotací. Nutným předpokladem pro realizaci SCLLD a dalších projektů MASMK je zapojení všech členů, partnerů a aktivních lidí regionu. Na podporu spolupráce a síťován by MASMK měla zařadit do strategie samostatná opatření.

MASMK by se měla více soustřeďovat na iniciování a podporu projektů víceodvětvého partnerství v inovacích, znalostní ekonomice a kreativní ekonomice. SPL se na tyto oblasti v podstatě neorientoval. Intervenční logika SPL přímo inovační projekty neřešila. V tomto ohledu bude nutné, aby v dalších strategických dokumentech MASMK na problematiku inovací, znalostní a kreativní ekonomiky reagovala. MASMK ale sama realizovalo více inovativních projektů a aktivit, zejména v rámci spolupráce s jinými MAS a jinými subjekty v zahraničí.

Spolupráce MAS by měla být zahrnuta do strategie MASMK, kdy cílem je využit zejména přenos nových poznatků a příkladů dobré praxe. MASMK by se měla na podporu a rozvíjení spolupráce se stávajícími i dalšími partnery zaměřovat i v dalších strategiích, zejména ve vazbě na inovace, znalostní ekonomiku, kreativní ekonomiku a využití přírodního a kulturního dědictví v ekonomice.

Ex-post evaluace je ke stažení zde.

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
37%


59
32%


103
31%


Počet hlasujících: 398

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK