www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

EX-post evaluace Strategického plánu Leader

Hlavní doporučení vyplývající z ex-post evaulace:

Pro další období by se ve strategii MASMK měli cíle vycházet z identifikovaných problémů a potřeb a orientovat se na i podporu konkurenceschopnosti zemědělství, problematiku lidských zdrojů, zaměstnanosti a školství, rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích), udržitelném růstu (podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje) a inkluzivním růstu (podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností vyznačující se sociální a územní soudržnosti). Lépe by měl být konstruován samotný model intervenční logiky strategie, tak aby vysvětlil, jak by mělo být s navrženými vstupy dosaženo zamýšlených cílů, pomocí jakých mechanismů a na základě jakých předpokladů. V hodnoceném SPL toto chybělo.

V dalších strategiích (SCLLD) by se MASMK měla více zaměřit na rozvoj kapacit veřejné správy území a na podporu spolupráce obcí na řešení problémů a potřeb a realizaci rozvojových projektů. Ke zvýšení zapojení lidí do dění v regionu nepomohly primárně podpořené projekty v rámci opatření IV.1.2, ale právě komunikační nástroje a další aktivity a projekty financované z opatření IV.1.1 nebo jiných grantů a dotací. Nutným předpokladem pro realizaci SCLLD a dalších projektů MASMK je zapojení všech členů, partnerů a aktivních lidí regionu. Na podporu spolupráce a síťován by MASMK měla zařadit do strategie samostatná opatření.

MASMK by se měla více soustřeďovat na iniciování a podporu projektů víceodvětvého partnerství v inovacích, znalostní ekonomice a kreativní ekonomice. SPL se na tyto oblasti v podstatě neorientoval. Intervenční logika SPL přímo inovační projekty neřešila. V tomto ohledu bude nutné, aby v dalších strategických dokumentech MASMK na problematiku inovací, znalostní a kreativní ekonomiky reagovala. MASMK ale sama realizovalo více inovativních projektů a aktivit, zejména v rámci spolupráce s jinými MAS a jinými subjekty v zahraničí.

Spolupráce MAS by měla být zahrnuta do strategie MASMK, kdy cílem je využit zejména přenos nových poznatků a příkladů dobré praxe. MASMK by se měla na podporu a rozvíjení spolupráce se stávajícími i dalšími partnery zaměřovat i v dalších strategiích, zejména ve vazbě na inovace, znalostní ekonomiku, kreativní ekonomiku a využití přírodního a kulturního dědictví v ekonomice.

Ex-post evaluace je ke stažení zde.

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
57%


Dvacetjedna.
9%


Padesátdevět.
24%


Stopět.
5%


Stodeset.
5%


Počet hlasujících: 214

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
24.10.2018

3.11. - 5.11. 2018, Svatohuberské menu na zámku ve Křtinách,

4.9.2018

Dětská jezdecká škola Šemík, Řícmanice vá zve na 7. ročník Otevřeno 2018 ve spolupráci s cirkusem LeGrando
dne 8.9.2018 od 14.30 v Řícmanicích.

23.8.2018

v sobotu 1. 9. 2018 v areálu hřiště za Rychtou v Krásensku se koná 3. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše.

11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2018 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK