www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Drahanská vrchovina: Krajina příběhů

Severní část Drahanské vrchoviny je zatím pro turisty neobjeveným přírodně atraktivním a historicky bohatým územím, kde chybí tematický program rozvoje turismu z hlediska využití přirozených daností formou tradovaných a dějinně věrných místních historických příběhů. Každý z takových historických příběhů, který se váže ke konkrétnímu objektu má potenciál proměny daného místa na unikátní historickou půdu spojenou s lidskými osudy a místními i celoevropskými dějinami. Příběhy, většinou tradované ústním podáním, při literárním zpracování a kompletaci v příběhovém bedekru zvýší povědomí lokálpatriotizmu místního obyvatelstva, zájem o region jako turistickou destinaci a tím pozitivní dopad na místní ekonomiku.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: etnologicko-historický výzkum orální historie (v území zrealizujeme etnologické-historický výzkum orální historie, který nám umožní zaznamenat tradované pověsti a historické příběhy, které se vážou ke krajině a jednotlivým přírodním výtvorům), verifikace faktů, vytvoření beletristických díl - povídek, zmapování přírodních zajímavostí, zmapování služeb v oblasti turismu, vydání cestovatelského bedekru Krajina příběhů: Drahanská vrchovina, distribuce bedekru, vytipování potenciálních vypravěčů příběhů dotčených obcí, vzdělávací semináře pro amatérské průvodce, organizace tiskové konference, webová podstránka krajiny příběhů.

Seznam všech podpořených projektů v rámci grantové výzvy naleznete zde.

Kolik obcí má MAS Moravský kras?

Patnáct.
61%


Dvacetjedna.
9%


Padesátdevět.
22%


Stopět.
4%


Stodeset.
4%


Počet hlasujících: 179

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2017 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

21.3.2018

28. Velikonoční jedovnický jarmark, sobota 24. března 2018 od 7.30 do 16.00 hodin v sále KD Jedovnice

24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK